Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Vanaf 15 mei 2020 kunnen inwoners in de gemeente Schagen subsidie aanvragen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in hun woning. Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt doordat de gemeente Schagen gebruik maakt van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het Rijk.

Regeling Reductie Energiegebruik
Deze subsidie heeft als doel om 2.900 adressen in Schagen te stimuleren om kleine energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen in huis te treffen. Hierdoor worden energiekosten verlaagd en het wooncomfort verbeterd. “We hopen dat met deze financiële ondersteuning energiebesparende maatregelen alsnog uitvoerbaar zijn voor mensen met een lager inkomen”, aldus Hans Heddes.

Subsidie aanvragen
Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen voor kleine energiebesparende maatregelen, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt. Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig (maximaal) € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. De maatregelen moeten eerst zijn betaald en uitgevoerd voordat de subsidie kan worden aangevraagd bij het Duurzaam Bouwloket. Via www.duurzaambouwloket.nl/rre-schagen is meer informatie te vinden over de regeling en welke maatregelen hieronder vallen, tevens kan hier de subsidieaanvraag worden gedaan.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info