Subsidie voor jonge landbouwers om te verduurzamen

Landbouwers van 40 jaar of jonger kunnen een subsidie aanvragen om hun landbouwbedrijf duurzamer te maken. De subsidie kan tot en met 16 januari 2017 worden aangevraagd. Onder de regeling vallen zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld machines om tegelijk te spitten en te zaaien.

Het minimumbedrag per aanvrager is € 10.000. De subsidie is maximaal € 20.000 per aanvraag. Agrariërs kunnen méér dan een investering per aanvraag doen, maar per investering zijn de subsidiabele kosten minimaal € 20.000. Het is in geval van grote investeringen dus verstandiger per investering een aanvraag te doen.

De vergoeding is maximaal dertig procent van de subsidiabele kosten. De investeringen die voor een subsidie in aanmerking komen, staan op een investeringslijst. De subsidie maakt deel uit van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3: het derde Europese subsidieprogramma voor het innoveren van het Nederlandse platteland. Meer informatie op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl -subsidies en financiering-subsidie jonge landbouwers.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info