Subsidie voor monumentale kerken en molens

Binnenkort kunnen eigenaren van kerktorens en molens subsidie vragen aan gemeente Schagen voor het onderhoud van hun monument.

Het gebied van de dorpen en stad van gemeente Schagen kent een rijke geschiedenis. De gemeente hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed. De gemeente telt 100 rijksmonumenten, 41 provinciale monumenten en 151 gemeentelijke monumenten.

Voor instandhouding van gemeentelijke monumenten reserveert de gemeente jaarlijks geld. Ook in de begroting van 2018 is structureel € 20.000,- opgenomen. Daaronder vallen monumentale boerderijen en woonhuizen, maar ook zaken als een gemaal, grafzerken en een tegeltableau. Op www.schagen.nl staat de hele lijst gemeentelijke monumenten. Nu is er ook structureel extra € 40.000,- beschikbaar voor de instandhouding van monumentale kerktorens en molens. De mogelijkheden voor eigenaren hiervan om subsidie aan te vragen, staan in de nieuwe ‘Beleidsregels subsidies instandhouding erfgoed gemeente Schagen 2018’.

Er zijn meerdere redenen waarom gemeente Schagen extra geld reserveert voor onderhoudssubsidie. Om eigenaren van een monument te stimuleren om onderhoud te plegen aan hun pand. Het is ook het herstel van een regeling die tijdens de crisis is afgeschaft maar vanwege het coalitieprogramma van CDA, PvdA en JESS weer terugkomt. De belangrijkste reden is dat veel eigenaren aangetoond hebben dat achterstallig regulier onderhoud uiteindelijk zal leiden tot grote investeringen om belangrijke monumenten als kerktorens en molens te behouden voor toekomstige generaties. Goed onderhouden monumenten, in het bijzonder kerktorens en molens als bakens in de kernen, zijn van groot belang voor de historische identiteit van Schagen. Deze identiteit heeft weer een aantrekkingskracht op bezoekers en bedrijven. Daarmee zorgt de subsidie indirect voor een versterking van de economie.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info