’t Zand gaat voor glas

Weet u het nog?
In 2017 hebben we deze actie gevoerd om ons dorp op glasvezel aangesloten te kunnen krijgen, zodat wij in het dorp ook snel internet zouden krijgen.
Door de fantastische inzet van 4 verenigingen uit ons dorp is het ons gelukt om op 10 april 2017 het benodigde percentage inschrijvingen te realiseren.

Waar een klein dorp groot in kan zijn…..
en waar een ‘stad’ als Schagen de inwoners van de buitengebieden in de steek laat.
Helaas waren ook andere dorpen, met name in oud Harenkarspel, ondanks adviezen en medewerking vanuit ’t Zand niet zo actief als ons dorp, waardoor het project uiteindelijk schipbreuk leed.

Maar daarmee is het internetprobleem voor de buitengebieden nog (steeds) niet opgelost.
Afgelopen weekend zijn wij teruggekomen van vakantie. We zaten op een camping in Laren (Gld), dus in Nederland, maar in het buitengebied en…. zonder internet. Wat een ongemak!!

Hoe nu verder ?
En dat is een zeer verwarrende vraag, want er zijn ondertussen meerdere glasvezelaanbieders. Sommigen zijn echter alleen maar geïnteresseerd om de bewoners in het buitengebied van glas-vezel te voorzien. Dit heeft te maken met de financiële garantstelling van de provincie NH, die alleen garant staat voor de aanleg in het buitengebied. Dorpen vallen daardoor buiten de boot.

In 2018 is de firma Kabeltex begonnen met de aanleg van glasvezelnetwerk in de gemeente Hollands Kroon. Overleg vanuit ’t Zand en Oudesluis met deze firma heeft er in geresulteerd dat zij voor deze 2 dorpen een uitzondering wil maken. Zowel ’t Zand als Oudesluis hadden in 2017 het percentage van 40% inschrijvingen gehaald en om die reden wil Kabeltex ook onze dorpen meenemen bij de aanleg van een glasvezel netwerk.
Dit heeft al tot 2 zichtbare resultaten geleid:
1. de buizen voor het glasvezel liggen al klaar tot de kruising KW II weg – Korte Bosweg. En in september worden de bedrijven op het nieuwe industrieterrein Kolksluis aangesloten !!
2. In Oudesluis heeft men recent de actie van 2017 herhaald en ook nu weer het benodigde percentage gehaald, waardoor ook de buis naar het dorp Oudesluis reeds in de grond ligt !!

Nieuwe actie !
Wat in Oudesluis kan, kunnen wij in ’t Zand toch ook ?
Ja natuurlijk, is het antwoord. De slogans van 2017 zijn namelijk nog steeds van toepassing:

’t Zand heeft de blik op de toekomst
dus
’t Zand gaat voor glas

Met ingang van 2 september a.s. gaan we wederom middels een huis-aan-huis actie het glasvezel promoten, met als doel min. 300 inschrijvingen te behalen (is minder dan 40% van 2017).

“Het dorp moet namelijk niet het nieuwe buitengebied worden”.
Straks heeft men in het buitengebied het snelle glasvezel en in het dorp nog de ouderwetse trage coaxkabel.

Komende weken zal er bij u thuis een informatiepakketje in de bus worden gedeponeerd (of via internet worden benaderd) Lees de informatie aub goed door. In de brochure staan ook
telefoonnummers die u kunt bellen en waar u met al uw vragen terecht kunt.
Vervolgens zult u, net als in 2017, weer persoonlijk worden benaderd. MAAR u mag u zelf natuurlijk ook meteen opgeven bij één van de contactpersonen. Graag zelfs !
Ook nu weer zal de actie met medewerking zijn van zowel Hand- als voetbalvereniging Geel-Zwart en Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman.
Deze clubs maken ook deel uit van de projectgroep, bestaande uit Dorpsraad ’t Zand, Zakenclub ’t Zand en Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten.
Natuurlijk heeft de projectgroep veel steun van zowel Kabeltex als Beemster Schagen. Zij ondersteunen het project van harte en zullen bij het behalen van de aantal inschrijvingen voor iedere inschrijving de clubs Geel-Zwart en De Molen ook financieel tegemoet komen.

Tot slot:
Waarom Kabeltex, terwijl ook Fiber-NH heel actief is?
Om de doodeenvoudige reden dat alléén Kabeltex ook glasvezel in ’t Zand wil aanleggen. Fiber-NH, wil het buitengebied van een glasvezelnetwerk voorzien maar de dorpen niet.

Doe mee en laat wederom zien ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn….’

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info