’t Zand krijgt glasvezel !!

Ja zeker, dat was de titel van ons laatste bericht in februari 2020.  Er zijn ondertussen wel activiteiten geweest, maar het artikel van Gerard Schagen in de laatste Sportvriend heeft ons, projectgroep, wel even wakker geschud. Want wat is er ondertussen gebeurd en wat is de stand van zaken?

Mogelijk heeft u het gezien, maar de hoofdkabel langs de Korte Bosweg  en Keinsmerweg richting Schagen is gelegd. En op de kruising Korte Bosweg-Willem ’t Hartstraat is door Kabeltex een verdeelstation geplaatst. Vanuit dit verdeelstation worden nu de percelen op Kolksluis aangesloten.

Op korte termijn zal dit operationeel zijn, mede dankzij de inspanningen van de Stichting Ontwikkeling Kolksluis.

Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de rest van ons dorp hebben we bij Kabeltex en Cor Postumus van Beemster Schagen geïnformeerd en de huidige situatie is:

  • De vergunningen voor het aanleggen in het dorp zijn met de gemeente besproken en de benodigde vergunning zal worden verleend als de tekening definitief is.
  • Die tekeningen voor het dorp worden momenteel gemaakt (gaat om waar in de straten het tracé van de kabels moeten komen, waarbij rekening moet worden gehouden met bestaande kabels en leidingen, als ook met waar mogelijk al “graafplannen” zijn of worden verwacht)
  • Als deze klaar zijn, goedgekeurd en vergund zijn, kan daadwerkelijk met het leggen en de aansluitingen worden begonnen.
  • Verwacht wordt dat in de maand juli (van dit jaar) kan worden begonnen met die graafwerkzaamheden.

 

De verwachting is dat aan het einde van dit jaar alles gerealiseerd moet kunnen zijn en ons dorp over een glasvezelnetwerk kan beschikken.  Enig voorbehoud is wel op zijn plaats, omdat er momenteel een groot probleem is voor wat betreft de beschikbaarheid van personeel. Zoals al eerder vermeld is er bij alle providers een fors tekort aan installatiemonteurs, waardoor vertragingen ontstaan.

 

Mocht u na het lezen van deze informatie alsnog willen besluiten tot een aansluiting op het glasvezelnetwerk, dan kan dat natuurlijk.

  • U bespaard daar mee 350 euro aansluitkosten
  • U steunt de deelnemende sportverenigingen Geel Zwart, voetbal en handbal, maar ook stichting Molen de Hoop.
  • Voor nadere informatie kunt u naar de site van Kabeltex, of naar de winkel van Beemster Schagen in het Makado winkelcentrum. Ook kunt u rechtstreeks inschrijven via https://www.beemsterschagen.nl/glasvezel-buitengebied-schagen

 

Namens de projectgroep,
Gerard Schouten,
Voorzitter Dorpsraad ‘t Zand

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info