’t Zand krijgt glasvezel !!

Ja zeker, we krijgen een glasvezel-infrastructuur in ons dorp. Want we hebben het benodigde percentage van 33,33 % aansluitingen gehaald en Kabeltex heeft ons verzekerd dat zij nu de glasvezel-infrastructuur gaan aanleggen.

Namens de hele projectgroep wil ik de vrijwilligers bedanken die langs de deuren zijn geweest en de abonnees die zich hebben ingeschreven bedanken voor het vertrouwen.

Gelukkig gaat ons dorp nu dus mee in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot televisie en internetgebruik.

U ziet de buitenkabels ook al rond het dorp hier en daar uit de grond komen.
Op 6 februari is er een informatieavond voor de ondernemers van het industrieterrein Kolksluis geweest.  Daar zal namelijk als eerste het glasvezel netwerk actief worden. De plannen voor deze aansluitingen zijn al klaar en kunnen worden uitgevoerd.

Via de Korte Bosweg zal de hoofdkabel vanuit Anna Paulowna naar ’t Zand komen. Op de hoek Korte Bosweg-Julianastraat zal een kabelkast komen. Vandaar uit gaat de kabel terug naar het de Kolksluis en via de Korte Bosweg naar de Keinsmerweg.

 

MAAR, ook de huizen waar de kabel voor de deur langs komt, zullen meteen aangesloten worden. Dus de bewoners aan de Korte Bosweg en een deel van de Keinsmerweg, zowel buiten het dorp als in de dorpskern hebben mazzel en zullen als eerste worden aangesloten.

Omdat voor de nieuwbouwwijk de nutsvoorzieningen ook moeten worden aangebracht, zullen er in de komende tijd langs de Keinsmerweg (ri rotonde) en de Korte Bosweg werkzaamheden worden uitgevoerd en dwars door het dorp nutsleidingen worden aangelegd. Kabeltex maakt daar meteen gebruik van en zal dus ook meteen een hoofdkabel aanleggen.

De woningen die direct aan dit tracé liggen zullen daardoor ook meteen worden aangesloten op de glasvezelkabel.  Voor deze werkzaamheden heeft de gemeente al vergunning verleend.

 

Voor de overige straten in de dorpskern gaat de aannemer nu een ontwerpplan maken (hoe en waar te graven) en er zal bij de gemeente vergunning worden aangevraagd (om te mogen graven). Die vergunning zal hoe dan ook worden afgegeven. Er zouden alleen nog wat voorwaarden gesteld kunnen worden. Het grondwerk zal gestaag doorgang vinden. Het aansluiten zelf zal echter langzamer gaan dan we zouden willen. Net als alle andere providers heeft ook Kabeltex last van een tekort aan technisch personeel, dus monteurs om de boel aan te sluiten.

Maar aan het einde van dit jaar zou ons dorp helemaal verglaasd kunnen zijn.

Tot slot:

  1. Loopt uw huidige abonnement bij KPN of Ziggo af: laat hem niet verlengen, maar laat hem stilzwijgend doorlopen. Dan is bij de overgang naar Kabeltex er maar een opzegtermijn van 1 maand; In geval van verlenging kan de opzegtermijn tot 12 maanden zijn. Kabeltex verrekend de maand opzegtermijn, dus geen dubbele kosten.
  2. Natuurlijk kunt u zich, totdat men voorbij uw woning is met aanleggen, nog steeds zonder kosten aanmelden voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk.
  3. Als u dit op tijd doet, betaald u geen aansluitkosten (ad € 350,–).
  4. Met het afsluiten van een abonnement vóór dat de glasvezelkabel in uw straat wordt aangelegd, steunt u de sportverenigingen Geel Zwart voet- en handbal; maar ook stichting Molen de Hoop, want voor ieder afgesloten abonnement krijgen zij een vergoeding.
  5. Voor nadere informatie kunt u naar de site van Kabeltex, of naar de winkel van Beemster Schagen in het Makado winkelcentrum. Ook kunt u rechtstreeks inschrijven via https://www.beemsterschagen.nl/glasvezel-buitengebied-schagen

Gerard Schouten,
Voorzitter Dorpsraad ‘t Zand

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info