Tennisvereniging ’t Zand houdt algemene ledenvergadering

Tennisvereniging ’t Zand houdt donderdag 11 februari de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De club nodigt alle leden uit in de kantine, aanvang: 20.00 uur.

De agenda:
Opening;
Vaststellen van de verslagen van de algemene ledenvergadering van donderdag 12 februari 2015;
Ingekomen stukken;
Jaarverslag ***;
Financieel verslag **;
Bevindingen van de kascontrolecommissie;
Presentatie over 2015 en de plannen voor 2016

Pauze

Mededelingen voor het seizoen 2016;
Vernieuwen van de banen;
Financieringsvoorstel;
Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2016**;
Rouleren van de kascontrolecommissie;
Mutatie bestuur ;
Rondvraag
Sluiting

**punt 5 en 10: de financiële bescheiden liggen bij de bestuursleden ter inzage.
*** punt 4: ligt een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info