Tovertafel op zorgboerderij “Blij op de Boerderij”

De zorgboerdrij aan de Keinsmerweg 88a is bezig met het bewerkstelligen van een Tovertafel. Hiervoor is men een crowdfunding actie opgestart. Ook zijn een aantal deelnemers van de zorgboerderij een actie gestart.

Tovertafel 2

Zorgboerderij Blij op de Boerderij
De zorgboerderij is geen agrarisch bedrijf, maar juist een kleinschalig en creatief bedrijf.
Zo is er kleinvee, een creatieve ruimte/atelier, waar deelnmers hun hart op halen op het creatieve vlaks en ’s zomers een heuse bloemenpluktuin. Momenteel zijn er ca. 20 deelnemers die op de boerderij een nuttige dagbesteding vinden. Dit zijn kinderen met een “beperking”, autisme of adhd, ouderen, dementerenden, verstandelijk gehandicapten, mensen met een nieuwe aangeboren hersenafwijking of psychische klachten.
Juist voor mensen met dementie, autisme of een verstandelijke handicap is er de Tovertafel.

De Tovertafel
De Tovertafel is een projector die beelden op de tafel projecteert waar men spelenderwijs opdrachtjes kunnen doen, b.v. het wegvegen van bladeren en een bal overtikken. De Tovertafel activeert mensen in samenwerking, beweging en blijft vooral de geest prikkelen. Ook geeft het men een enorm blij gevoel hiermee bezig te zijn.

Diana Sprenkeling, eigenaar van de zorgboerderij:
“De aanschaf van de Tovertafel is voor een kleine stichting als deze een enorme uitgave. Wij zullen dan ook flink aan de weg moeten timmeren om het bedrag van 6600 euro bij elkaar te sparen om zodoende de Tovertafel te kunnen aanschaffen. Naast onze eigen acties proberen wij donateurs te zoeken die ons financieel kunnen ondersteunen met de aanschaf.”

Crowdfunding
Via de leverancier van de Tovertafel, Active Cues, wordt een crowdfunding actie gestart. Op de site www.activecues.com wordt ook de zorgboerderij genoemd en loopt een teller die bijhoudt in hoeverre de Tovertafel bij elkaar is gespaard.
Meer informatie over het doneren en de tegenprestatie is te vinden op: http://activecues.com/crowdfunding/zorgboerderij-blij-op-de-boerderij

Ook zijn enkele deelnemers van de zorgboerderij een actie gestart voor het realiseren van de Tovertafel.
Zijn gaan statiegeldflessen inzamelen om zodoende een stukje dichterbij de Tovertafel te komen. Een oproep aan iedereen:; heeft u lege flessen waar statiegeld op staat? En wilt u de deelnemers steunen?
Lever dan uw flessen in bij de zorgboerderij “Blij op de Boerderij”
Inleveradres: Keinsmerweg 88a te ’t Zand.
website: www.blij-op-de-boerderij.nl

Namens Frits-Moniek-Ellen-Nanko-Fres en alle deelnemers bedankt!

Tovertafeldeelnemers

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info