Tweede pinksterdag de traditionele Zijper Museum-fietsexcursie

Op maandag 9 juni, Tweede pinksterdag, vindt weer de traditionele Zijper Museum-fietsexcursie plaats onder leiding van Lia Vriend. De fietsroute is ongeveer 35 km. Onderweg wordt er vele malen gestopt om het landschap te ‘lezen’. In het begin van de middag wordt er een plek gezocht waar het (mee te nemen) lunchpakket wordt genuttigd.

Kosten: € 7,50, inclusief koffie, excursieboekje. Tijd: 10.00-16.00 uur. Vertrek- en eindpunt: Zijper Museum, Schagerweg 97b, Schagerbrug.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail: leendertse@zijpermuseum.nl of via tel.: 0224-571917 of 06-44854050 onder opgave van naam, adres, telefoonnummer. Aanmelding is pas een feit na ontvangst van de deelnamekosten op rek.nr. 2022364 t.n.v. Zijper Museum, Schagerbrug.

Excursiebeschrijving

De Zijpe was in de late Middeleeuwen een waddengebied tussen Petten-Callantsoog en Westfriesland. Eind 16e eeuw is dit waddengebied bedijkt en werd de Zijper polder. De polder is in het Oosten en Zuiden begrensd door het Oude land van Westfriesland en het kustgebied bij Schoorl. Tussen deze twee oude gebieden stroomde vroeger de rivier de Rekere, die tussen Krabbendam en Zijpersluis in het Zijperwad uitkwam en via het Sint Maartens Zwin verder naar het noorden afwaterde. Voordat het Zijperwad bedijkt werd kon bij Noorderstorm het zeewater hier heel hoog oplopen. Dit heeft voor talloze dijkdoorbraken en overstromingen van het oude land gezorgd. In de oude dijken komen we dan ook vele wielen, doorbraakgaten, tegen, die getuigen van de kwetsbaarheid van dit woongebied.

‘s Morgens fietsen we over de oude dijken , zodat we steeds zowel het oude als het jonge landschap zien. De strijd tegen het water heeft hier vele littekens achtergelaten. ’s Middags fietsen we langs de kuststrook. Bij de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering staan we uitgebreid stil bij de zeer indrukwekkende geschiedenis van dit stuk kustgebied en bij de meest recente ingrepen. Via de zeer jonge duinenreeks tussen Petten en Sint Maartenszee fietsen we terug naar Schagerbrug.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info