’t Zand Verlicht

Beste Zandtemers, ons dorp zag er de afgelopen weken bijzonder uit. Als Dorpsraad en Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten hebben we getracht onder het motto:

Ondanks corona in het land,
branden er vrolijke lichtjes in ’t Zand,

ons dorp er vrolijker uit te laten zien. En volgens ons is dat best aardig gelukt, doordat jullie, Zandtemers, daar invulling aan hebben gegeven.

 

De actie die eigenlijk spontaan is ontstaan, nadat een dorpsgenoot signaleerde dat we door het hele corona-gedoe somber werden en we iets moesten bedenken om het positieve van Kerstmis weer naar boven te halen. Feestelijke verlichting werkt daar aan mee en jullie hebben daar in grote getalen gehoor aan gegeven. We hebben getracht om een ieder ook door het dorp te laten dwalen door woorden te verstoppen (soms letterlijk) die samen een slagzin op zouden leveren. Ondanks het slechte weer met de kerstdagen zijn er toch nog 58 formulieren ingeleverd. Waarvoor onze hartelijke dank !!!

 

Natuurlijk, er zijn wel een aantal verbeterpunten te benoemen. Jullie hebben ons daar terecht op gewezen. Gezien de reacties moeten we eind 2021, als er natuurlijk niets meer van corona te merken is, de actie nog een keer herhalen. Maar dan beter voorbereid !!

Hopelijk doet u dan ook weer mee, want corona of niet, een vrolijk verlicht ’t Zand is een lust voor het oog…….

 

Nu nog wat cijfers:

Zoals gezegd zijn er 58 formulieren ingeleverd. Hiervan waren er 13 van kinderen. Super.

De uitkomst van de slagzin was:

“Ons dorp mooi verlicht

een prachtig gezicht

in deze Coronatijd

dorpse saamhorigheid

naar betere tijden wellicht”

 

We zijn alle puzzelaars zeer erkentelijk dat ze de strijd met de natuur zijn aangegaan en in weer en wind door het dorp zijn gelopen om mee te doen aan onze speurtocht. Als dank voor uw inzet hebben alle deelnemers een mooie Amaryllisbol of reep chocolade ontvangen.

Daarnaast heeft het comité ook een rit gemaakt door het dorp om de verlichting in het dorp te aanschouwen. Vooraf hadden we gezegd dat we 3 prijzen voor de mooiste versiering uit zouden reiken. Maar jongens, dat viel tegen. Er was bij veel huizen heel veel moeite gedaan om huis en tuin mooi te versieren. Hierdoor hadden we in totaal wel een lijst met 48 genomineerden. We kwamen er niet goed uit. Dus zijn sommige juryleden nog een keer door het dorp gegaan. Maar het bleef moeilijk. Er waren teveel potentiële winnaars. Uiteindelijk hebben we 5 winnaars gekozen die allen de 1e prijs hebben ontvangen. (een waardebon van onze ondernemers)

De 5 ‘winnaars’ in willekeurige volgorde zijn:

Pater de Witstraat 39 (fam Apeldoorn); Korte Belkmerweg 40 (fam. van Lierop); Lepelaar-straat 20 (fam. Schilder; Gruttostraat 16  (fam. Piepers); Sporthal Mulitreffer (fam. de Geus).

 

Maar eerlijk is eerlijk, er waren veel meer mooie tuinen/huizen.

Om die reden hebben we dan ook gemeend om alle genomineerden ook een mooie Amaryllisbol als prijs te geven.

Tot slot wensen wij u een voorspoedig en vooral gezond 2021 en wie weet tot december.

 

Deze actie werd georganiseerd door Dorpsraad ’t Zand en Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info