Uitkeringsspecificatie en jaaropgave via internet

Inwoners uit Schagen en Hollands Kroon die een uitkering van de gemeente ontvangen, kunnen voortaan hun uitkeringsspecificatie en jaaropgaaf met hun DigiD zelf opvragen in een persoonlijke internet pagina.

De gemeente stopt met het verzenden van de uitkeringsspecificaties en jaaropgaven op papier vanaf februari 2016. Inwoners loggen in op de Persoonlijke Internet Pagina, mijn wijkteam, met hun DigiD. Daar selecteren ze een maand en een jaar en de gevraagde specificatie wordt getoond. Deze dienst is 24/7 beschikbaar via www.wijkteam-schagen.nl of www.wijkteam-hollandskroon.nl.
De overstap van papieren post naar digitale post gaat niet voor iedereen even makkelijk. Zo kunnen sommige mensen minder goed overweg met een computer en internet. Ondanks dat willen deze mensen vaak wel zelf zicht op hun uitkeringszaken houden.
Inwoners die hierbij extra ondersteuning nodig hebben, helpen we graag. Zij kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht op het Publieksplein van gemeente Schagen (Westerpark 20 in Schagen).

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info