Uitkomsten zestien maanden controles interventieteam Kompas Noordkop

Ongeveer de helft van 99 bezochte huisvestingslocaties van arbeidsmigranten is strijdig met het gebruik. Daar staat tegenover dat de huisvesting wel behoorlijk is verbeterd (er is nog wel een tekort aan huisvesting) en dat er minder excessen zijn. Een en ander vormt de balans van zestien maanden controles door Kompas Noordkop naar huisvesting arbeidsmigranten.

Het interventieteam van Kompas Noordkop bezocht in totaal 865 slaapplaatsen. Verdeeld over Den Helder (159), Hollands Kroon (352), Schagen (198) en Heerhugowaard (156).  Het volledig overzicht van de uitkomsten staat in de nieuwsbrief van Kompas Noordkop, die als bijlage is opgenomen.In de nieuwsbrief ook aandacht voor arbeidsuitbuiting. Nog steeds worden behoorlijk wat arbeidsmigranten geconfronteerd met een verschil tussen nettoloon op een loonstrook en een lagere uitbetaling op de bankrekening. Vaak loopt dat op tot zo´n € 100 per maand. Ook is nog regelmatig sprake van zwart uitbetaalde arbeidsmigranten, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Afspraken over nieuwe vormen van huisvesting
Kompas Noordkop richt zich niet alleen op controles rond huisvesting arbeidsmigranten, maar maakt ook afspraken over en rond realisatie van nieuwe vormen van huisvesting. Zo hebben de vier deelnemende Noordkopgemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Heerhugowaard) afspraken gemaakt met onder meer woningbouwcorporaties, uitzendbureaus en LTO Noord. Centraal staan niet alleen voldoende aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten, maar ook zaken als goed beheer, communicatie met de omgeving en registratie van arbeidsmigranten. Duidelijkheid dus. Ook tot tevredenheid van Theo Meskers, wethouder van Hollands Kroon en trekker van de Projectgroep Voorzieningen binnen Kompas Noordkop. ´Daarmee hebben we gelijke spelregels voor de hele Noordkop en voorkomen we ook een waterbedeffect. En dat is heel belangrijk,´stelt hij in de nieuwsbrief.

Beseffen dat we niet zonder arbeidsmigranten kunnen
Meskers laat ook zijn licht schijnen over ‘de winst van Kompas Noordkop’. Wat hem betreft gaat het vooral om duidelijke  spelregels over huisvesting, legalisering van honderden bedden en meer én betere huisvestingsvormen. ´En vooral het feit dat maatschappij en politiek weten waar het om gaat. Dat ze beseffen dat we niet zonder ar-beidsmigranten kunnen. Daarom is het ook goed dat zaken voor hen én de omgeving steeds beter geregeld worden”, stelt hij in een uitgebreid interview, waarbij hij ook ingaat op het aan werk helpen van uitkeringsgerechtigden binnen sectoren waarin arbeidsmigranten actief zijn. Hij gelooft in een koppeling tussen arbeidsmarkt en scholing, op basis van interesse van de uitkeringsgerechtigde. “Als de arbeidsmarkt aantrekt, hebben we straks iedereen hard nodig: Arbeidsmigranten én uitkeringsgerechtigden.”

Recht op fatsoenlijke huisvesting
De vier Noordkopgemeenten werken binnen Kompas samen met de politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Centraal bij Kompas staat huisvesting van arbeidsmigranten, die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover: “arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.”

Klik hier voor de nieuwsbrief Kompas Noordkop juli 2014

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info