Uitstekende opbrengst Rabo ClubSupport 2020 voor het Zandtemer en Stolper verenigingsleven

Beste Zandtemers en Stolpenaars,

De resultaten van de opbrengst van de Rabo ClubSupport actie 2020 zijn bekendgemaakt. De 25 deelnemende verenigingen uit ’t Zand en de Stolpen hebben een totaalbedrag binnengehaald van maar liefst € 15.894,69. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van 50%. We zijn trots op dit geweldige resultaat, waar alle verenigingen erg blij mee zijn!

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom het eindresultaat zoveel hoger is dan een jaar geleden. Ten eerste heeft de Rabobank Kop van Noord-Holland ten opzichte van vorig jaar het totaal uit te keren bedrag verhoogd van € 200.000,- naar € 250.000,-. Daarnaast bestaat het vermoeden dat er in de regio dit jaar minder gestemd is, omdat leden van de Rabobank, in tegenstelling tot vorig jaar, niet per post op de hoogte werden gesteld van de actie. Hierdoor kan het bedrag per uitgebrachte stem hoger zijn uitgevallen.

In ’t Zand en de Stolpen heeft de Stichting Stimulering Dorsactiviteiten ook dit jaar weer bekendheid gegeven aan de actie door huis aan huis een flyer te verspreiden, met behulp van alle deelnemende verenigingen. Deze flyer gaf een overzicht van alle Zandtemer en Stolper verenigingen waarop gestemd kon worden. Op deze manier hebben we geprobeerd om zo veel mogelijk inwoners op de hoogte te brengen van hun kostbare ‘stemrecht’.

Samen hebben we een fantastisch bedrag bijeengebracht dat ten goede zal komen aan het verenigingsleven van ’t Zand en de Stolpen. In deze zware tijden moeten veel verenigingen de eindjes aan elkaar knopen om de pandemie te doorstaan. Juist nu kunnen zij een financieel steuntje in de rug heel goed gebruiken.

Wij danken iedereen voor het uitbrengen van uw stemmen. Volgend jaar vindt u weer een flyer in uw brievenbus en hopen we weer op uw steun te mogen rekenen!

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info