Valse mail van gemeente Schagen in omloop, graag verwijderen

Het kan zijn dat inwoners van gemeente Schagen een e-mail hebben ontvangen vanaf een mailadres van gemeente Schagen. Dit is een valse e-mail. Het is géén bericht van de gemeente. Ga er niet op in. Klik geen link aan en geef geen wachtwoord. Verwijder de e-mail meteen!

 

In de foto boven dit bericht staat hoe de e-mail er, na opening, uit kan zien. Er staat waarschijnlijk een titel op als ‘Afdracht van Schagen’ en in de mail iets als ‘overmakingsadvies’ en een button om een rapport te openen. Gemeente Schagen waarschuwt met klem om geen enkele button of link aan te klikken. Ga op geen enkele manier op de mail in. Verwijdert u alstublieft meteen de mail, ook in de verwijderde berichtenmap.

 

De mail blijkt niet alleen een valse email, maar ook een met ‘sneeuwbaleffect’. De getroffen ambtenaar heeft, geheel buiten zijn wil of medeweten, naar honderden contactadressen de mail gestuurd. Wie de mail opent en wel klikt of reageert, schakelt ongewild ook de eigen adreslijst in. Dat betekent dat ook de contacten van die getroffenen weer een mail krijgen. De afzender die dit heeft veroorzaakt, is niet bekend. Vermoedelijk zijn de bedoelingen duister.  Het beste is om de mail nog vóór het openen te verwijderen. Mocht u dus een mail krijgen van de gemeente met als onderwerp ‘Afdracht van Schagen’ of zoals het beeld laat zien, open het niet!

 

Verander uw wachtwoord
Om er zeker van te zijn dat het risico tot het minimum beperkt blijft, vraagt de gemeente aan iedereen die zo’n mail heeft gehad, de wachtwoorden te veranderen. Vooral die waarmee de computer wordt ingeschakeld. Mocht u dat wachtwoord voor meerdere zaken gebruiken, verander dan ook daar.

 

De gemeente ontving van inwoners telefonisch bericht dat zij deze mail ontvingen, vandaar de waarschuwing.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info