van de Voorzitter

Beste DOKO-ers,
Laat ik beginnen met een ieder van jullie een heel voorspoedig, sportief en vooral gezond 2021 toe te wensen, niet alleen voor jezelf maar ook voor je naasten. Ik hoop dat ziekte door corona of andere oorzaken je gezin of nabije omgeving bespaard is gebleven of dat degenen die toch zijn getroffen door ziekte inmiddels weer hersteld zijn.

Het door velen als vervelend bestempelde jaar 2020 met alle corona-ellende van dien ligt nu echt achter ons en als we de berichten mogen geloven is er nu “licht aan het einde van de tunnel” te zien nu de vaccinaties binnenkort gaan beginnen. We mogen dus weer met enig optimisme vooruitkijken.

Dat geldt ook voor de activiteiten onze vereniging waar alles nu wel op een zeer laag pitje staat. Normaal gesproken zouden we vrijdag ons traditionele en altijd gezellige oliebollentoernooi hebben gehouden, maar helaas gaat het niet door en zullen we de nieuwe verkiezing voor oliebol van het jaar uit moeten stellen naar volgend jaar. De titel blijft dus nog even in handen van de huidige oliebollen Ton, Sandra en ondergetekende. Het is naar, maar dat overleven we wel.

Voor wat betreft de trainingen en competitie valt er nog weinig nieuws te melden: tot 19 januari blijft de huidige lockdown zeker van kracht en tegen die tijd wordt duidelijk of er een verlenging van de maatregelen aan zit te komen of dat de regels weer wat versoepeld worden. Het blijft dus ook voorlopig onduidelijk of en wanneer we weer kunnen trainen en wanneer de competitie hervat kan worden. Zodra daar meer over bekend is laten we dat natuurlijk direct via de app weten. We laten onze uitgestelde jubileumactiviteiten van ons 50-jarig jubileum gewoon op de agenda staan voor het komend najaar want tegen die tijd zal er hopelijk toch weer veel meer mogelijk zijn. En daarmee hebben we zeker nog iets om naar uit te kijken dit jaar. Daarmee kan ik stukje ook positief afsluiten.

Nico

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info