Van der Wal en Bierhaalder Bregmankampioenen.

Van 16 tot en met 19 maart jongstleden werd het 39ste Jb. Bregman Biljarttoernooi gespeeld in de Jonge Prins in ’t Zand. De opening werd verricht door burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen.

Zij uitte haar grote waardering voor het feit dat het toernooi, voor inwoners van 50 jaar en ouder van de voormalige gemeente Zijpe, al zo lang stevig op de agenda staat. De openingshandeling, het maken van de acquitstoot, lukte bijna traditiegetrouw ook haar niet. Na drie pogingen gaf ze de moed op. Vervolgens gingen 136 biljarters, verdeeld over 70 senioren (69 jaar en ouder) en 66 junioren (50 tot en met 68) de strijd met elkaar aan. Dit jaar was de oudste deelnemer de heer Henk van Dijk (88) uit ’t Zand en de jongste, de pas 50 geworden Fred Baas uit Schagerbrug.

Op vrijdag 17 maart werden Siemen Schaap uit Callantsoog en Rinus van der Driest uit Petten in de bloemetjes gezet. Zij vierden op die dag hun verjaardag. Hein Deutekom uit ’t Zand en Dick Jager uit Callantsoog werden gehuldigd vanwege het feit dat ze voor de 25ste keer deelnamen. Baas boven baas was, wat het aantal deelnames betreft, echter de heer Willem Kramer uit Burgerbrug. Hij deed dit jaar voor de 35ste keer mee.

Intussen ontspon zich op de acht biljarts een spannende strijd om de felbegeerde titel. Bij de senioren reikten op zondag Gerard Vader uit Sint Maartensbrug, Rudolf Boersma uit ’t Zand, Mees Dapper uit Burgerbrug en Albert van der Wal uit Callantsoog tot de halve finales. Bij de junioren lukte dat Jaap Tuin uit Sint Maartenszee en Jan Bierhaalder, Mart Hoekman en Ben Wissink, allen uit ’t Zand. In de halve finales (met tussen haakjes het aantal te maken caramboles) versloeg bij de senioren Rudolf Boersma (15) Gerard Vader (26). Albert van der Wal (18) won van Mees Dapper (30). De strijd om de derde en vierde plaats werd gewonnen door Gerard Vader. Hij verwees Dapper naar de vierde stek. De finale tussen Boersma en Van der Wal werd een prooi voor laatstgenoemde. Zeer geëmotioneerd nam Albert de vele felicitaties in ontvangst. Totaal onverwacht ging hij met de hoogste eer strijken.

In de halve finales bij de junioren trof Ben Wissink (28) Jaap Tuin (42) als tegenstander. Jan Bierhaalder (22) nam het op tegen Mart Hoekman (17). Bierhaalder en Tuin wisten hun partij te winnen en verwezen Wissink en Hoekman naar de strijd om de derde en vierde plaats. Deze strijd leverde Wissink de winst op en daarmee werd Mart Hoekman vierde. In de finale verzette Jaap Tuin zich heftig maar met 42 te maken caramboles tegen de 22 van Jan Bierhaalder, die in topvorm verkeerde, was het onbegonnen werk. Albert van der Wal en Jan Bierhaalder mogen zich, met de winst in het Jb. Bregman Biljarttoernooi, een jaar lang Zijper biljartkampioen noemen.

Voordat wethouder Ben Blonk over kon gaan tot de prijsuitreiking werd er afscheid genomen van Adriaan Klaver. Maar liefst 24 jaar was hij bestuurslid van de stichting. Ook zijn vrouw Carla was al die jaren actief tijdens het toernooi en werd door voorzitter Piet Zomerdijk nadrukkelijk in de huldiging betrokken. Adriaan ontving onder meer een fraai schildje met zijn naam en het getal 24. Toevalligerwijs ook het door hem te maken aantal caramboles. Jacqueline Deutekom volgt hem op in het bestuur. Ook Cees Johannes werd gehuldigd. Al 25 jaar beheert hij de financiën van de stichting op kundige wijze. Tot slot ontvingen secretaris Jaap van der Ploeg en notuliste Gery van Wichen een aandenken omdat ze 10 jaar deel uit maken van het bestuur.

Wethouder Blonk benadrukte in zijn slotwoord het belang van evenementen als het Bregmantoernooi. Het levert een flinke bijdrage aan, in dit geval, de sociale cohesie in de Zijper dorpen. Hij feliciteerde het bestuur met het wederom geslaagde toernooi. Met veel gevoel voor ceremonie en onder muzikale begeleiding van Jan Raatgers en Jan Brugman reikte hij vervolgens de prijzen uit. In het volste vertrouwen zei hij uit te zien naar het jubileumjaar 2018, het 40ste toernooi. Tot dan. Tot Bregman!

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info