Veel interesse in Duurzaamheidslening   

Vanaf begin 2019 kunnen inwoners in Schagen een Duurzaamheidslening afsluiten voor het verduurzamen van hun woning. De eerste 100 leningen zijn inmiddels verstrekt. Momenteel is er voor ruim 356.000 euro aangevraagd voor het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van bestaande woningen in Schagen. De lening kan worden verstrekt voor bijvoorbeeld het na-isoleren van de vloer, gevel of het dak of het plaatsen van zonnepanelen.

 

Eerste 100 aanvragen

Zowel woningeigenaren als huurders kunnen gebruik maken van de Duurzaamheidslening. Daarnaast is de lening ook geschikt voor inwoners die willen investeringen in zonnepanelen op het dak van derden of op maatschappelijk vastgoed. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- met een rente van 1,60% voor 10 jaar en 15 jaar. De gemeente heeft in totaal € 630.000,- beschikbaar gesteld voor deze lening. “Het is een goede ontwikkeling dat onze inwoners de Duurzaamheidslening gebruiken voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit draagt niet alleen bij aan een lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat, maar is ook een eerste belangrijke stap in de voorbereiding op een aardgasloze gebouwde omgeving”, licht wethouder Hans Heddes toe.

Starterslening Schagen
Startende woningzoekenden die een huis (nieuw of bestaand) willen kopen in Schagen, maar daar net niet voldoende inkomen voor hebben kunnen een Starterlening aanvragen. Op dit moment zijn er 4 aanvragen voor een Starterslening ontvangen. Met de Starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd. Een extra voordeel voor de starter is dat de eerste drie jaar geen maandlasten betaald hoeven te worden voor de lening. Wie in aanmerking komt, kan een starterslening aanvragen van maximaal € 35.000,-. Het rentetarief voor 15 jaar vast bedraagt 2,90 %. Met deze lening kan het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning worden gefinancierd. Het totale budget voor de startersleningen is vastgesteld op € 630.000,-.

 

Aanvragen

Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen via de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

 

Meer informatie

Voor informatie over het aanvragen van een lening kan men contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord die de lening voor de gemeente uitvoert, telefoonnumer 088 – 10 21 786. Voor gedetailleerde informatie over de Duurzaamheidslening en Starterslening wordt verwezen naar de website van SVn, www.svn.nl of telefoon (088) 25 39 400.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info