Veel vraag naar bouwconsulten

De gemeente Schagen merkt een grote toename van het aantal consulten voor kleine bouwaanvragen. Dit loopt zelfs zo sterk op dat de gemeente achterstanden heeft bij de verwerking van deze vragen. Vooral over dakkapellen, carports en uitbreiding van woningen krijgt de gemeente behoorlijk wat vragen. Wethouder Jelle Beemsterboer: “In normale jaren merkten wij een terugval van het aantal aanvragen in de zomer, dat sloot dan mooi aan op de vakantieverloven van onze medewerkers. In de coronatijd lijkt het wel of iedereen aan het verbouwen slaat. Dat is natuurlijk helemaal goed, maar we willen aanvragers wel waarschuwen dat de behandeling langer duurt dan normaal. De gemeente werkt er aan om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.”

Website
De gemeente wijst er op dat in veel van deze gevallen inwoners zelf het antwoord kunnen vinden via de gemeentelijke website. “Veel kleine verbouwingen zijn vergunningsvrij, de aanvraag bij de gemeente gaat dan alleen om een controle ter bevestiging dat het bouwwerk ook daadwerkelijk vergunningsvrij is. Via www.schagen.nl/verbouwen is te controleren of een vergunning nodig is en het bestemminsplan kan zo nodig via www.ruimtelijkeplannen.nl door mensen zelf gecontroleerd worden.

Wachttijd
Door een toename van ingediende consulten en informatieverzoeken duurt het langer dan normaal. Dit kan zelfs enkele weken oplopen voordat men antwoord krijgt van de gemeente. “Wij betreuren het dat mensen op ons moeten wachten, maar hopen op ieders begrip dat wij de achterstanden zo spoedig mogelijk wegwerken. We hopen dat veel mensen via de website wel snel het antwoord op hun vraag kunnen vinden, want dan kan de verbouwing vlot doorgaan,” zegt wethouder Beemsterboer. Het advies van de gemeente is dan ook: Heeft u vragen? Kijk eerst even op www.schagen.nl/verbouwen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info