Veel weesfietsen weg van het NS station Schagen

De overlast van zogenaamde ‘weesfietsen’ rond het NS station in Schagen is aangepakt. Ruim tachtig fietsen zijn op 3 augustus jl. s weggehaald  en opgeslagen bij werkleerbedrijf de Factorie aan de Zijperweg.  Eigenaren kunnen zich nog tot 1 november  melden bij de Factorie  Daarna worden de fietsen opgeknapt voor een nieuwe eigenaar, of gesloopt als de weesfiets niet meer te redden is.

De aanpak van overlast door weesfietsen bij het NS station is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en Stichting Wonen Plus Welzijn (Wpw).  Het project is er gekomen na een motie van de SP. Deze bevatte de vraag om een betaalde fietsenstalling bij het station Schagen, met inzet van mensen uit het uitkeringenbestand.

Wpw zet bij dit project haar Factorie in, een werkleerplaats voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die van een uitkering leven en moeilijk aan een baan komen, doen in de Factorie werkervaring op, of vinden er een zinvolle dagbesteding en leggen er contact met andere mensen.

Eind juni hebben mensen van de gemeente en van Wpw eerst de fietsen  in de stalling gelabeld.  De fietsen die ruim één maand later nog steeds gelabeld in de stalling stonden en dus niet door de eigenaar uit de stalling waren gehaald,  zijn verwijderd op 3 augustus en naar de Factorie gebracht.

De op 3 augustus uit de NS stalling verwijderde fietsen kunnen tot uiterlijk 13 weken na verwijdering (dus nog tot 1 november), worden teruggehaald bij werkleerbedrijf De Factorie, Zijperweg 14 in Schagen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info