Veldbezoek gemeente Schagen in ’t Zand

Op 1 mei staat er een veldbezoek gepland voor ’t Zand.

Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er ambtenaren van de gemeente Schagen en een afvaardiging van de dorpsraad aanwezig om uw vragen te behandelen.

Heeft u vragen over verkeerssituaties en of knelpunten? Heeft u leuke ideeën voor een speeltuin of andere suggesties? Schuif dan aan bij het veldbezoek.

Vanaf 15.00 uur bent u bij de Spar van harte welkom daar wordt met het veldbezoek gestart.

Veldbezoek gaan over andere zaken dan een losliggende stoeptegel. Hiervoor kunt u contact opnemen via FIXI-app of via de website www.schagen.nl/fixi

Mocht u verhinderd zijn op deze dag maar wilt u uw ideeën en of suggestie indienen stuur deze dan via ons mailadres:

secretaris@dorpsraadtzand.nl of bel met  Angelique Houtman 06-17385100

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info