Verbeterde dienstverlening voor bouwende inwoners en ondernemers

Gemeente Schagen blijft constant zoeken naar verbeteringen in haar dienstverlening. Zo ook om inwoners en bedrijven sneller te helpen aan een reguliere omgevingsvergunning. In plaats van de zes weken die het voorheen duurde – van aanvraag tot beschikking – streven zij nu naar zeven werkdagen. “Het interne werkproces om te komen tot een omgevingsvergunning is efficiënter ingericht. Nieuw is de mogelijkheid voor een gratis consult voor inwoners om hun bouwplan te komen bespreken én de mogelijkheid om een concept omgevingsvergunning aan te vragen,” vertelt wethouder Jelle Beemsterboer.

 

Nieuw: gratis consult over omgevingsvergunning
Het gratis consult is voor inwoners en ondernemers die graag iets willen (ver)bouwen en willen weten of hun ideeën of plan past (of passend te maken is) binnen het gemeentelijk beleid. Voordeel voor de inwoner en ondernemer is dat zij op gemakkelijke wijze inzicht krijgen in de mogelijkheden en enkel een vergunningsaanvraag indienen als er ook gehoor aan hun aanvraag kan worden gegeven. Vanuit de organisatie is gebleken dat deze start bijdraagt aan de interne efficiëntie en daarom klanten sneller hun vergunning krijgen.

 

Nieuw: conceptaanvraag voor ruimtelijke plannen
Soms heeft een inwoner of ondernemer een (groots) plan dat niet past binnen het huidige beleid. Maar, misschien vanwege andere belangen of gewijzigde planologische inzichten kan het zijn dat hun plan of idee toch realiseerbaar is. Tijdens het consult adviseert de gemeente dan een ‘concept-aanvraag voor ruimtelijke plannen’ in te dienen. Hiermee kunnen inwoners of ondernemers toetsen of het gemeentebestuur positief staat tegenover hun plan. Een dergelijke aanvraag wordt getoetst aan toepasselijke wet- en regelgeving, (toekomstig) beleid en ruimtelijke kwaliteit. Na de toets van het (evt. aangepaste) plan krijgen zij een voorlopig standpunt over hun conceptaanvraag. De conceptaanvraag is geen wettelijke aanvraag. Hieraan kan een aanvrager niet het recht ontlenen dat het (bouw)plan ook daadwerkelijk mag worden uitgevoerd. Wel is duidelijkheid of de gemeente wel of niet achter het initiatief staat. De leges voor een conceptaanvraag bedragen € 650,–. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de leges die de aanvrager verschuldigd is als de aanvrager besluit om een (officiële) aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Voor architectenbureaus is het ook mogelijk om enkel een uitspraak van de Welstandscommissie aan te vragen.

Hoe aanvragen?
Een consult aanvragen kan digitaal via www.schagen.nl/verbouwen. Bij aanvraag van een consult, neemt de vakspecialist binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Aan de hand van het geldende bestemmingsplan wordt besproken of en hoe uw wensen hier binnen passen. De verwachting is, dat zo’n gesprek niet langer hoeft te duren dan een uur. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Een concept-aanvraag omgevingsvergunning of enkel een uitspraak aanvragen van de Welstandscommissie kan ook via deze webpagina. Het is echter wel verstandig om dit vooraf met een medewerker van de gemeente door te spreken tijdens een consult.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info