Verhoging Duurzaamheidslening en Starterslening

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van Schagen ingestemd met het verhogen van het plafond voor het verstrekken van Duurzaamheidslening en Starterslening in Schagen. Het totale budget is met € 5.590.000,- verhoogd naar € 7.250.000,-. Door het totale budget te verhogen wil de gemeenteraad voorkomen dat het plafond wordt bereikt. Wethouder Hans Heddes: “De Duurzaamheidslening geeft inwoners een mooie kans om te investeren in hun woning, verduurzaming en onze toekomst. Met deze lening dragen we allemaal een steentje bij aan het verkleinen van de gevolgen van klimaatverandering.”

 

Duurzaamheidsleningen

De Duurzaamheidslening ondersteunt inwoners voor de investeringen die nodig zijn om hun woning klaar te maken voor de toekomst. Een financieel steuntje in de rug kan hen over de streep trekken. In Schagen kunnen zowel woningeigenaren, als huurders gebruik maken van de Duurzaamheidslening. Gebleken is dat naast woningeigenaren ook huurders bereid zijn om te investeren in verduurzaming en het energiezuinig maken van hun huurwoning. Denk aan een aanzienlijk lagere energierekening, meer wooncomfort en vaak een beter binnenklimaat. Tot slot kan de regeling worden gebruikt voor investeringen in zonnepanelen op het dak van derden of op maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen, schoolgebouwen of sporthallen. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- tegen zeer lage rente voor 10 jaar en 15 jaar.

 

Startersleningen

De Starterslening draagt bij aan het creëren van kansen voor starters op de koopwoningmarkt. Hierdoor zijn zij niet genoodzaakt om uit te wijken naar andere gemeenten of worden gedwongen om gebruik te maken van de (sociale) huurwoningvoorraad met lange wachtlijsten tot gevolg. Een Starterslening is een bijzondere hypothecaire lening om een eerste woning aan te schaffen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat starters bij de bank kunnen lenen. Het is hiermee een aanvulling van de gemeente op de eerste hypotheek.

 

Aanvraag lening

Voor informatie over het aanvragen van een Duurzaamheidslening of Startersleningen kan men contact opnemen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die de lening voor de gemeente Schagen uitvoert, via de website www.odnhn.nl of telefoon (088) 10 21 786. De lening wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten(SVn). SVn neemt de beslissing of de lening wordt toegekend. Voor informatie over de leningen wordt verwezen naar de website van SVn (www.SVn.nl)of telefonisch via (088) 25 39 400.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info