Verkeersambities ter inzage

Het ambitieplan van gemeente Schagen over het verkeer is te bekijken in het gemeentehuis en via de website www.schagen.nl Het is een poster, die de hoofdlijnen van het beleid laat zien.

In de komende jaren wil de gemeente vijf grote veranderingen maken in het verkeer. Ze staan in het ambitieplan ‘Verkeer in Schagen’. Voorheen bracht de gemeente een Verkeers- en vervoersplan (GVVP), een boekwerk waarin tot op de laatste details verkeerszaken stonden beschreven. Het ambitieplan is nu een poster, met dezelfde status en toch veel eenvoudiger. Alle zaken die al in andere rapporten van de gemeente Schagen, van hogere overheden (Rijk, provincie Noord-Holland, CROW publicaties, etc.) zijn beschreven, zijn weggelaten om de leesbaarheid te verbeteren.
In februari hebben inwoners de poster al kunnen zien tijdens een informatieavond. De mening van die bezoekers is meegenomen. Burgemeester en wethouders leggen nu het ambitieplan ter inzage.

Ter inzage
Het Ambitieplan Verkeer in Schagen ligt vanaf woensdag 12 april ter inzage, tot en met 23 mei 2017. Als de publieksruimte van het gemeentehuis open is, kan iedereen vragen om het plan te kunnen inzien. Dat kan ook thuis, via www.schagen.nl in de rubriek Bestuur & Organisatie-bekendmakingen-beleid en regelgeving. Daar staat een link naar overheid.nl waar het ambitieplan op 12 april gepubliceerd is. Tijdens deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden hun reactie geven, met motivatie. Deze inspraakreactie kan gestuurd worden naar: burgemeester en wethouders, afdeling Openbaar Gebied, t.a.v. M.N.P. Boermans, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Wie eerst nog wat wil vragen, kan dit ook doen bij de heer Boermans via telefoon 0224-210 400.

Klik hieronder om de poster te downloaden:
Verkeersplan Schagen Poster

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info