Verkeersveiligheid rondom scholen

Al enige jaren richt gemeente Schagen de omgeving van scholen veiliger in. Zodat de oversteekplaatsen van kinderen duidelijk herkenbaar zijn. Het (auto)verkeer wordt met kleurig straatmeubilair hierop geattendeerd. Deze schoolzones zijn nog niet overal optimaal. In vier dorpen legt de gemeente vanaf oktober schoolzones aan. Of zal bestaande schoolzones vernieuwen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het gemeentebestuur opgenomen dat er aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Met name wethouder Hans Heddes (PvdA) spant zich hiervoor in. Hij richt zich volgens de wens van coalitie op de aanleg van schoolzones. In de jaren 2018-2020 zijn schoolzones aangebracht. “Daar geef ik dit jaar vervolg op”, zegt wethouder Heddes. “Nu zijn de schoollocaties in Warmenhuizen, Schagen, ’t Zand en Waarland aan de beurt.”

Schoolzone

De schoolzone in Waarland bestaat al. Alleen wordt deze aangevuld met meer veiligheidsvoorzieningen in de vorm van extra markeringen op de weg en extra veiligheidspaaltjes. De rest van de schoolzones krijgen alles nieuw (wegmarkeringen, paaltjes en borden). Bij de schoolzone bij Hofstraat in Schagen worden ook twee nieuwe zebrapaden aangebracht. Het gaat om de aanleg van nieuwe schoolzones, of het opwaarderen van een bestaande schoolzone. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Via Van Dalen BV. Een schoolzone in de gemeente Schagen kenmerkt zich door de wegmarkeringen met het woord ‘Schoolzone’ in de nabije omgeving van de basisschool. Daarnaast plaats de gemeente ‘Julie’ accentpalen langs de weg. Dit zijn opvallende blauw/paars/rood gekleurde palen in twee verschillende hoogtes. Deze accentpalen worden op plekken binnen de schoolzone geplaatst daar waar wat meer aandacht mag zijn voor een veilige schoolomgeving.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info