Versie 4.0: Welkom op het nieuwe tZand.info

Het zal je niet ontgaan zijn, tZand.info ziet er anders uit…

Het nieuwe design (en platform) dat je ziet, is het resultaat van meer dan een jaar hard werken door het projectteam, website-ontwikkelaar Brandformers en verschillende andere mensen die we hierbij bedanken voor de inzet.

Het was 11 maart 2020 dat het projectteam in de sportkantine van SV Geel Zwart een presentatie gaf over de plannen voor de nieuwe website aan de verenigingen van ’t Zand en omstreken, de Dorpsraad, de Zakenclub en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond zijn de toekomstplannen voor tZand.info toegelicht en gelukkig werden deze enthousiast ontvangen.

Sportvriend
De trigger voor het werken naar deze tZand.info 4.0 versie was minder leuk. In 2019 kondigde het bestuur van de Sportvriend aan dat de laatste editie halverwege 2020 zou verschijnen. Hiermee kwam er een einde aan een iconisch dorpsblad. Een gemis voor het dorp natuurlijk, maar door velen ook ervaren als een logische beslissing, omdat de tijdgeest het medium heeft ingehaald. Er zijn tegenwoordig vele verschillende manieren om informatie en nieuws met de buitenwereld te delen. tZand.info is 1 van deze manieren en het projectteam van tZand.info zag een mogelijkheid het ontstane gat/gemis te vullen…

Mini-website binnen tZand.info
Tijdens de eerder genoemde presentatieavond is een test gepresenteerd die in de loop van 2019 reeds was gestart in samenwerking met HV Geel Zwart. Een test waarbij de nieuwsberichten van de vereniging niet alleen op de eigen website werden geplaatst, maar ook op een mini-website voor HV Geel Zwart binnen tZand.info. Deze test is positief ervaren en daarom is de animo gepeild bij de andere, aanwezige verenigingen voor het hebben van zo’n mini-website. Gelukkig was deze peiling positief en was er het gewenste draagvlak om de plannen voort te zetten.

Keuze van een webbouwer
Na het verkrijgen van het draagvlak is er een officieel akkoord gegeven door de eigenaren van deze website (SSDA en Zakenclub ’t Zand) om de plannen voort te zetten. De volgende stap was het offertetraject in de zoektocht naar de webbouwer. Verschillende offerteverzoeken zijn uitgestuurd en ook additionele gesprekken hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Brandformers van (oud)-Zandemmer, en secretaris van zv Sparta67, Tim Nijssen.

Plannen en ideeën omzetten in werkelijkheid
Na akkoord op de offerte is de samenwerking met Brandformers gestart waarbij het hun uitdaging was om onze plannen, ideeën en wensen om te zetten in werkelijkheid. We zijn blij te kunnen vermelden dat eigenlijk alles is gelukt en verwerkt in deze nieuwe website. Uiteraard hebben we nog wel wat vervolgwensen, maar dat is voor een later moment…

Maatschappelijke doelstelling
Gaandeweg het project is er ook een maatschappelijke doelstelling ontstaan. 2020 is het jaar van Corona geworden en dat heeft z’n weerslag gehad op iedereen en op allerlei verschillende manieren. Eén van de kwetsbare groepen zijn onze ouderen, want naast de fysieke gevaren van Corona is er ook het psychologisch effect van het binnen moeten blijven en het beperkte contact met familie. Het is gebleken dat het stoppen van de Sportvriend ook een impact heeft gehad, omdat ook dat een ‘lijntje naar de buitenwereld’ was en daarmee viel ook dat weg voor hen. De versnelde digitalisering binnen de Zandstee is te koppelen met tZand.info en daarmee was er het idee geboren om het lokale nieuws aan de bewoners te tonen vanuit tZand.info. In samenwerking met de Zandstee heeft dat geresulteerd in een plan waarover we op een later moment in detail terugkomen.

Livegang van de vernieuwde website
De lancering van versie 4.0 van tZand.info is voltooid, want je leest dit bericht binnen het nieuwe platform. Wij zijn er erg enthousiast over, maar zijn uiteraard ook benieuwd naar wat jij er van vindt. Heb je wat te delen, tips of iets dergelijks? Twijfel dan niet en email dan naar redactie@tzand.info, zodat het projectteam hiermee aan de slag kan.