Verslag Hoorzitting Stichting de Sportvriend 29 mei 2019

In verband met niet beschikbare publieke vergaderruimte  zijn wij deze avond neergestreken bij Ben Wissink thuis. Daar ontmoeten wij diverse mensen die op de Hoorzitting zijn afgekomen.  Betrokken abonnees, drukker,  bezorgers, besturen van de Dorpsraad,  Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten,  SV Geel-Zwart 30, Doko. Afbericht is er van HV Geel-Zwart. We zijn verheugd met deze opkomst.  Het thema van deze hoorzitting is: worden we ingehaald door het digitale tijdperk?

De Sportvriend wordt in dit digitale tijdperk steeds minder gelezen.  Abonnees komen veelal digitaal aan hun informatie . Bijna elke vereniging voorziet zijn of haar leden aan de meest actuele wedstrijdinformatie via een app of website.

Onderstaand enkele getallen:

In 2009 waren er:                                                                  in 2019 zijn er:

78 adverteerders                                                                    56 adverteerders

680 abonnees                                                                         480 abonnees

7 bestuursleden                                                                      4 bestuursleden

Naar aanleiding van deze getallen komen wij tot de conclusie dat de Sportvriend als sportinformatieweekblad steeds minder in een behoefte voorziet.

Het gevolg hiervan is dat het financiële bestaansrecht van de Sportvriend ook onder druk komt te staan. Immers, minder abonnees en minder adverteerders, betekend minder inkomsten. De Sportvriend draait elk jaar met een klein beetje verlies, dat is niet vol te houden. Wij zijn daarom  tot de conclusie gekomen dat we de Sportvriend  komend seizoen 2019/2020 nog zullen uitbrengen, daarna zal na 61 jaar helaas het doek vallen!

Er zijn op de hoorzitting diverse opmerkingen en ideeën aangedragen. Zoals:

  • Zou er een digitale versie gemaakt kunnen worden, eventueel in combinatie met tzand.info?
  • Kan er een dorps-maandblad gemaakt gaan worden. Zoals bijvoorbeeld ’ De Uitkijk’ in st. Maartensbrug.

Afijn, er zijn ideeën die nader bestudeerd kunnen gaan worden, want voor alle aanwezigen zal het vreemd zijn dat de Sportvriend niet meer 40 x per jaar op de deurmat zal vallen.

Bij een eventuele doorstart zal het  huidige bestuur  aftreden en zal er een nieuw redactiebestuur gevormd moeten worden. Schroom niet om daar een bijdrage aan te leveren. Stuur uw reactie naar: sportvriend@hetnet.nl

Ben sluit de Hoorzitting en bedankt een ieder voor hun inbreng en aanwezigheid.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info