Vervanging nodig van 158 jaar oude klokkenstoel

Beste dorpsgenoten uit ’t Zand en omgeving

Amsterdammers hebben hun Westertoren. Zandtemers hebben hun katholieke kerk met de toren die als een baken uit de verte al is te zien.

Het kerkgebouw is voor ons allen een herkenbaar baken.
En het gebouw kan op vele manieren worden gebruikt. Niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor concerten, tentoonstellingen en zelfs Sinterklaas kan er warm welkom krijgen.
Tijdens de huidige coronaperikelen is het gebouw ook gebruikt voor met name rouw- en condoleance bijeenkomsten. De kerk is groot, in zekere zin ruim en er is een route te organiseren waardoor de coronamaatregelen nageleefd kunnen worden.
Kortom het kerkgebouw kan en moet ook multifunctioneel voor het hele dorp beschikbaar zijn.

Onze kerk is echter van 1863, dus ondertussen al 158 jaar oud.
Logisch dat er veel onderhoud gepleegd moet worden. Uit de bouwkundige inspectie door de Monumentenwacht die iedere 2 jaar wordt gedaan is bekend dat de klokkenstoel van de 2 kerkklokken in slechte staat verkeerd.
Maar ja, wat wil je na ander halve eeuw.
(zie de foto)

Wat we ons niet hadden gerealiseerd is dat vervangen een specialistische klus en daardoor ook kostbaar.

Maar vervanging is echt hoog nodig, want anders gebeuren er nog ongelukken. Vervanging en automatisering worden geraamd op € 35.000.

Ja, u leest het goed: automatisering.
Op het ogenblik worden de klokken nog met de hand geluid en moet er aan de touwen worden getrokken om de klokken in beweging te brengen. Het zou mooi zijn als we dan handwerk kunnen vervangen door een mechanisme. Maar dit is maar een beperkt bedrag ten opzicht van de algemene vervanging. De klokkenstoel moet op maat gemaakt worden en in de toren worden gehesen etc.

Om die reden hebben wij in ’t Zand en omgeving een huis-aan-huis een folder bij u in de bus gedaan. In januari is namelijk de jaarlijkse actie Kerkbalans, welke is bedoeld om de exploitatie van de kerk voort te kunnen zetten. Hieronder valt ook het onderhoud van het kerkgebouw, dat dus niet alleen van de kerkgemeenschap is, maar van u allen.

Wij hopen dat u ons ook tijdens deze Actie Kerkbijdrage wilt helpen, zodat u bij lief en leed de kerkklokken kunt blijven horen.

Als u ons kerkgebouw een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage storten op rekening.

Stichting Orgel en Onderhoud Kerkgebouw

NL22 RABO 0344 958 140

SOOK voldoet aan de ANBI normen van de belastingdienst. Dit betekent dat giften aan SOOK aftrekbaar zijn voor de belastingen. U moet dan wel het RSIN numer 820587734 op uw aangifte vermelden.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Wilt uw reageren ? olv.visitatie@kerktzand.nl

 

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info