Verzoek aan inwoners om mening te geven over het openbaar groen

De gemeente Schagen vraagt haar inwoners om een enquête in te vullen over het groen binnen de gemeente. Wat vinden inwoners belangrijk als zij denken aan ecologie, bomen, openbaar groen en wat daar bij hoort.

Gemeente Schagen start met het opstellen van een Groenstructuurplan en diverse beleidsplannen op het gebied van openbaar groen, bomen, ecologie en spelen. In deze plannen wordt beschreven hoe de gemeente om wil gaan met het bestaande openbaar groen en wat de ambities binnen de gemeente Schagen zijn. Naast de eigen ideeën is de gemeente ook erg benieuwd naar ieders mening en ideeën met betrekking tot het groen binnen de gemeente Schagen. Wat vindt men belangrijk als men denkt aan ecologie, bomen, openbaar groen en dergelijke? Om deze ideeën en meningen te verzamelen nodigt de gemeente alle inwoners uit om een enquête in te vullen

De enquête is te vinden via www.startvragenlijst.nl/schagen

“Als gemeente hopen we hiermee een goed beeld te krijgen hoe inwoners over bepaalde aspecten van het groen binnen de gemeente denken. Des te meer bewoners mee doen, des te beter beeld we krijgen. Hopelijk doen zoveel mogelijk inwoners mee!”, aldus een woordvoerder van de gemeente. De enquête duurt ongeveer tien minuten en kan tot en met 27 september ingevuld worden.

Deze enquête is echter niet het medium om klachten of meldingen door te geven, het gaat juist om het bepalen van de richting van het beleid en beheer van het groen. Klachten of meldingen kunnen via de normale weg worden doorgegeven, via de website van gemeente Schagen: meldingen en klachten, meldingen openbare ruimte.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info