Volledig online collecte voor ZOA vanwege corona

‘t Zand –  ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Als gevolg daarvan komt de hulp die ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk te staan. Om dit te voorkomen zal de collecte in de week van 23 maart volledig online plaatsvinden.

Hulp ter plekke
Elly Volkers organiseert de collecteweek in ‘t Zand. Elly Volkers: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtraakt! Ik hoop daarom dat ook mensen in ‘t Zand online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online
Vorig jaar haalden we in ’t Zand 707 euro op. De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00)

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info