Vossenrooster ter bescherming weidevogels in ’t Zand

Landschap Noord-Holland houdt woensdag 2 december van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over de plaatsing van een vossenraster rond weidevogelreservaat ‘Het Mosselwiel’. De avond wordt gehouden in het bezoekerscentrum bij Eendenkooi ’t Zand aan Korte Bosweg 47.

Medewerkers van Landschap Noord-Holland geven deze avond tekst en uitleg over het vossenraster. Landschap Noord-Holland beheert nabij ’t Zand weidevogelreservaat ‘Het Mosselwiel’. Het aantal broedparen van kievit, grutto en tureluur neemt hier de laatste jaren zienderogen af, omdat veel legsels en kuikens in de broedtijd worden opgegeten door vossen. De genomen maatregelen om vossen te weren blijken niet afdoende, daarom is Landschap Noord-Holland van plan om vanaf voorjaar 2016 een elektrisch raster te plaatsen rond het Mosselwiel. Met een dergelijk elektrisch raster hebben natuurbeheerders op een aantal andere plekken goede ervaringen opgedaan. Na plaatsing nam het aantal weidevogels er weer flink toe. Een elektrisch raster klinkt misschien als een ingrijpende maatregel, maar betekent in de praktijk niet veel meer dan een tweetal stroomdraden langs de slootkanten rondom het gebied. Op vijf plekken worden dammen door middel van een hekwerk aangepast om ook hier de vos tegen te kunnen houden.

Grutto Ger Tik

Foto: Ger Tik

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info