Vuurwerk, wensballonnen en geen vuurwerkvrije zones

Wie tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteekt of wensballonnen wil oplaten, moet rekening houden met landelijke en plaatselijke wetgeving. Er zijn in gemeente Schagen geen vuurwerkvrije zones. Daarom wijst de gemeente alvast op ieders eigen verantwoordelijkheid tijdens de feestdagen en met name de jaarwisseling.

 

Geen vuurwerkvrije zone

Vuurwerkvrije zones stelt de gemeente niet in, omdat de tijd van vuurwerk mogen afsteken al zeer beperkt is (alleen avond en nacht van Oud op Nieuw van 18.00 tot 02.00 uur). Op andere tijden is het overal in Schagen verboden om vuurwerk af te steken. Omdat de politie en handhavers in genoemde nacht al veel werk hebben, is handhaving op zo’n zone niet mogelijk.  Wel adviseert de gemeente aan iedereen die vuurwerk wil afsteken in de oudejaarsnacht om rekening te houden met de omgeving en zich te houden aan de regels.

 

Dit zijn de regels:

Kopen: wanneer?

Voor 2017 geldt dat vuurwerk alleen mag worden gekocht op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Met “kopen” wordt het moment bedoeld waarop u het vuurwerk van de leverancier krijgt. U mag per keer niet meer dan 25 kilogram vuurwerk kopen.

Vuurwerk mag alleen worden verkocht aan personen van 16 jaar of ouder.

 

Afsteken: wanneer?

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Dus met Oud en Nieuw tussen 6 uur ’s avonds en 2 uur ‘s nachts.  U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden.

 

Afsteken: let op!

In het algemeen geldt: op openbare plaatsen (zoals de openbare weg) mag u geen vuurwerk afsteken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 

Afstand tot gebouwen

Op grond van het Wetboek van Strafrecht mag u geen vuurwerk afsteken op zo korte afstand van gebouwen of goederen, dat daardoor brandgevaar kan ontstaan. Let hier dus goed op, vooral als er in de omgeving boerderijen of andere gebouwen met rieten daken zijn. Bij overtreding kunt u een boete van €.4100,- krijgen.

 

(Wens)ballonnen

Het standpunt van de gemeente Schagen is: GEBRUIK GEEN BALLONNEN.

Als een ballon eenmaal is opgelaten weet u niet waar die ballon weer op de grond komt. Ballonnen zorgen altijd voor milieuvervuiling, ook als het gaat om zogenaamde “biologisch afbreekbare” ballonnen. Ook vormen zij een gevaar voor dieren die (stukjes van) zo’n ballon opeten. Gebruik ook geen ballonnen waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur (zoals bijvoorbeeld Thaise Lampions of Geluksballonnen). Los van de vervuiling geldt voor zulke ballonnen dat zij brandgevaarlijk kunnen zijn voor gebouwen in de omgeving. Ook hier geldt dat uw “geluksballon” u met een beetje pech een boete van €.4.100,- kan opleveren.

 

Dit is een samenvatting van bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening (APV), het Vuurwerkbesluit, het Wetboek van Strafrecht en de Luchtvaartwetgeving. Alleen de APV is vastgesteld door de gemeente Schagen zelf. De andere regelingen gelden voor het hele land.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info