Waarschuwing voor klei op wegen

De koolcampagne gaat weer van start. Gedurende deze campagne kan er klei op de weg liggen. Veroorzaakt door agrariërs die vanuit het land de weg oprijden. Deze modder kan door regen nog natter worden. Daardoor kan de weg spekglad zijn.

We wijzen met nadruk op de plicht van de agrariërs om de weg schoon te houden tijdens de koolcampagne. Veel agrariërs zorgen hier prima voor. Het komt echter nog steeds voor dat sommige tractoren direct van het land de weg oprijden. De brokken klei vallen van de wielen op straat en als het dan ook nog regent, maakt het slijk de weg slipgevaarlijk. Dit kan natuurlijk niet en het mag ook niet. De wielen horen te worden schoongemaakt voordat de tractor aan het verkeer gaat deelnemen. Of de weg dient onmiddellijk schoongemaakt te worden mocht daar toch klei achter zijn gebleven.

Mocht u modder op de weg aantreffen, dan waardeert de gemeente Schagen het bijzonder als u dit wilt melden via Regio Control (24 uur): 0226-360285.

Controle
Als gemeente controleren onze BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) of de agrariërs zich aan de eisen houden. ’s Avonds en in het weekend doet Regio Control dit. Te beginnen op zaterdag 14 september. Als we wegvervuiling constateren, zoeken we de veroorzaker. Die vragen wij om de weg schoon te maken. Als dit uitblijft, wordt de weg in opdracht van de gemeente schoongemaakt op kosten van de vervuiler.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info