Waarschuwing voor klei op wegen

De koolcampagne is weer van start gegaan. Gedurende de periode dat de kool van het land wordt gehaald, kan er klei op de weg liggen. Deze periode loopt tot het einde van dit jaar. Dit wordt veroorzaakt door landbouwvoertuigen die vanaf het land de weg oprijden. De modder van de banden kan door regen nog natter worden. Hierdoor kan de weg spekglad zijn.

Samen met de agrariërs heeft de gemeente afspraken gemaakt over het schoonhouden van de wegen. Sommige ondernemers heeft van de gemeente een aantal waarschuwingsborden gekregen die zij tijdens hun werkzaamheden kunnen neerzetten. De gemeente wijst met nadruk op de plicht van de agrariërs om de weg schoon te houden tijdens de koolcampagne. “Veel agrariërs zorgen hier prima voor. Het komt soms voor dat sommige tractoren direct van het land de weg oprijden. De brokken klei vallen van de wielen op straat en als het dan ook nog regent, maakt het slijk de weg slipgevaarlijk. Dit kan natuurlijk niet en het mag ook niet,” licht wethouder Hans Heddes toe. “De wielen horen te worden schoongemaakt voordat de tractor aan het verkeer gaat deelnemen. Ook de weg moet onmiddellijk schoongemaakt worden, mocht daar toch klei achter zijn gebleven.”

Mensen die modder op de weg aantreffen kunnen dit melden via Regio Control (24 uur) op telefoonnummer (0226) 360 285.

Controle
Overdag controleren de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) namens de gemeente of de agrariërs zich aan de eisen houden. ’s Avonds en in het weekend doet Regio Control dit. Te beginnen op zaterdag 26 september. De koolcampagne duurt tot het eind van het jaar. Wethouder Heddes: “Als we wegvervuiling constateren, zoeken we de veroorzaker. Die vragen wij om de weg schoon te maken. Als dit uitblijft, wordt de weg in opdracht van de gemeente schoongemaakt op kosten van de vervuiler.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info