Waarschuwing voor klei op wegen

De oogst van groenten van het land is weer begonnen. Gedurende de periode dat de kool van het land wordt gehaald, kan er klei op de weg liggen. Dit wordt veroorzaakt door landbouwvoertuigen die vanaf het land de weg oprijden. De modder van de banden kan door regen nog natter worden. Hierdoor kan de weg spekglad zijn. Deze periode, de koolcampagne, loopt tot het einde van dit jaar.

Met de agrariërs heeft de gemeente afspraken gemaakt over het schoonhouden van de wegen. De gemeente wijst met nadruk op de plicht van de agrariërs om de weg schoon te houden tijdens de koolcampagne. “Veel agrariërs zorgen hier prima voor. Helaas zijn er ook een paar die het te lichtvaardig opnemen. Het komt voor dat sommige tractoren direct van het land de weg oprijden. De brokken klei vallen van de wielen op straat en als het dan ook nog regent, maakt het slijk de weg slipgevaarlijk. Dit kan natuurlijk niet en het mag ook niet,” licht wethouder Hans Heddes toe. “De wielen horen te worden schoongemaakt voordat de tractor aan het verkeer gaat deelnemen. Ook de weg moet onmiddellijk schoongemaakt worden, mocht daar toch klei achter zijn gebleven.” Om het verkeer te waarschuwen staan er borden langs de weg. Sommige ondernemers hebben van de gemeente waarschuwingsborden gekregen die zij tijdens hun werkzaamheden kunnen neerzetten. Dit vermindert geenszins de plicht van agrariërs om de weg schoon te houden.

 

Mensen die modder op de weg aantreffen kunnen dit melden via Regio Control (24 uur) op telefoonnummer (0226) 360 285.

 

Controle

Overdag controleren de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) namens de gemeente of de agrariërs zich aan de eisen houden. ’s Avonds en in het weekend doet Regio Control dit. Te beginnen op maandag 27 september. De koolcampagne duurt tot het eind van het jaar. Wethouder Heddes: “Als we wegvervuiling constateren, zoeken we de veroorzaker. Die vragen wij om de weg schoon te maken. Als dit uitblijft, wordt de weg in opdracht van de gemeente schoongemaakt op kosten van de vervuiler.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info