Wat betaalt u in 2014 aan gemeentebelastingen?

De economische crisis maakt dat wij allemaal iets beter op de centen letten en willen besparen waar dat kan. In veel cao’s wordt de nullijn gehanteerd. Wij doen dit ook voor de belastingen die u als inwoner betaalt. Er verandert niet veel ten opzichte van 2013.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing  voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. Voor 2014 is deze gelijk aan 2013.

Omschrijving 2014 2013
Eenpersoonshuishouden € 180,- € 180,-
Twee en driepersoonshuishouden € 215,- € 215,-
Meer dan driepersoonshuishouden  € 235,- € 235,-
Extra container € 105,- € 105,-

Rioolheffing

Ook het tarief voor de rioolheffing is ongewijzigd. Het tarief bedraagt € 150,- voor elke 350m3 of gedeelte van 350m3 alvalwater dat direct of indirect wordt afgevoerd op het  gemeentelijk rioleringingsysteem.

Onroerende zaakbelasting

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of (bouw)grond betaalt u de gemeente onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde. Echter, een daling van de WOZ-waarde is niet van invloed op de te betalen OZB. Want wanneer de WOZ-waarde daalt, dan stijgt het OZB-tarief. De opbrengst van de OZB ligt namelijk vast in de begroting, de zogeheten geraamde opbrengt. Deze geraamde opbrengst wordt gedeeld door de totale WOZ-waarde van alle panden in de gemeente Schagen. Hier rolt een percentage het, dat is het OZB-tarief. Het OZB-tarief vermenigvuldigd met de WOZ-waarde van uw woning is de onroerende zaakbelasting die u moet betalen. De OZB-tarieven voor 2014 vindt u in onderstaande tabel. De WOZ-waardes worden elk jaar opnieuw bepaald, onafhankelijk van de waardes van voorgaande jaren.

Omschrijving 2014 2013
Woningen, eigenaren 0,1251% 0,1187%
Niet-woningen, gebruiker 0,1249% 0,1164%
Niet-woningen, eigenaar 0,1629% 0,1494%

De situatie op 1 januari is bepalend voor het opleggen van de aanslag. Was u op 1 januari eigenaar dan ontvangt u de aanslag, ook als u in dat jaar uw huis verkocht heeft. Het eigenaargedeelte wordt bij de notaris verrekend.

In het tarief voor de onroerendzaakbelastingen voor de niet-woningen is verhoogd met 3% ten behoeve van een bijdrage aan de Ondernemersfederatie Schagen

Automatische incasso?

U kunt ervoor kiezen om de betaling van de aanslag te doen via automatisch incasso. Ligt het aanslagbedrag tussen €150,- en €2500,- dan kunt u betalen in 10 maandelijkse termijnen. Op kunt u digitaal aangeven dat u wilt betalen via automatisch incasso. Wanneer u dit nu doet, wordt het vast verwerkt voor de aanslag 2014. U hebt hiervoor uw inloggegevens van DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Ga dan eerst naar www.digid.nl.
U kunt uw voorkeur voor automatische incasso ook doorgeven via een machtigingskaart. Deze vraagt u aan bij het KCC, via 0224-210400. Maakte u in 2014 al gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. De incasso wordt automatisch verlengd.

Eind februari valt de bij u in de bus.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info