Werkavond gemeenteraad Omgevingsvisie gemeente Schagen

Op maandagavond 18 januari praat de gemeenteraad over de 50% versie van de Omgevingsvisie gemeente Schagen. In deze bijeenkomst bepalen de raadsleden of de versie met inwoners, instellingen en ondernemers besproken kan worden. Of er aanvullingen nodig zijn en of er keuzemogelijkheden zijn die ze aan inwoners, instellingen en ondernemers voor willen leggen. Burgemeester Marjan van Kampen: “In dit intensieve traject hebben we veel input opgehaald van onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om te komen tot de formulering van de waardenkaart en speerpunten. We zijn heel dankbaar voor alle input en de betrokkenheid van velen, ook tijdens de coronatijd hebben we waardevolle input gekregen. De gemeenteraad bespreekt 18 januari of we verder kunnen met de volgende stap: de 2e week van de Omgevingsvisie. Begin maart komen we dan bij alle betrokkenen terug om te verfijnen en te verbeteren.”

50% versie; waarden en speerpunten die veel mensen belangrijk vinden
De 50% versie van de Omgevingsvisie bestaat uit een Waardenkaart en Speerpunten. Om de Waardenkaart en Speerpunten te maken vonden gesprekken plaats met jongeren, experts, dorpsraden en bewoners. Ook gaven 385 mensen in een enquête aan wat zij belangrijk vonden. Al deze informatie is opgehaald in de eerste helft van 2020 en verwerkt in de 50% versie van de Omgevingsvisie.

Waardenkaart en Speerpunten als basis voor plannen
De Waardenkaart gaat over bestaande waarden die veel mensen belangrijk vinden. De Speerpunten geven aan welke doelen de gemeente samen met bewoners, instellingen en ondernemers wil bereiken. Waarden en Speerpunten betrekt de gemeente bij het maken van plannen; plannen van de gemeente zelf en plannen van bewoners en ondernemers. De Waardenkaart en de Speerpunten zijn daarom een belangrijke basis voor de Omgevingsvisie.

Meepraten over de Omgevingsvisie
In de week van 1 maart organiseert de gemeente een tweede week van de Omgevingsvisie. Dan kunnen inwoners meepraten over de 50% versie van de Omgevingsvisie. Voor meer informatie volg de sociale media van de gemeente of www.omgevingsvisieschagen.nl.

De werkbijeenkomst van de gemeenteraad is te volgen op www.schagen.raadsinformatie.nl

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info