Werksessies Omgevingsvisie

De gemeente organiseerde de Week van de Omgevingsvisie. Tijdens deze week werd gesproken met inwoners en andere betrokkenen over de toekomst van de gemeente Schagen. De resultaten van die gesprekken staan nu online op www.schagen.nl Daarmee zijn we er nog niet. Welke waarden nemen we mee naar de toekomst? Daarover zijn twee werksessies gepland in maart. Inwoners zijn van harte welkom om mee te doen. Samen bepalen we toekomstige omgevingswaarden van dorpen en stad in gemeente Schagen.  

 De gemeente is bezig met de vorming van een Omgevingsvisie. Dat is een toekomstvisie voor dorpen en stad in de hele gemeente Schagen. Om meer te weten te komen over hoe bewoners van de gemeente de toekomst zien, vond de Week van de Omgevingsvisie plaats. Van 13 tot en met 17 januari vonden veel gesprekken plaats met inwoners, jongeren, experts en dorpsraden. Alles bij elkaar heeft de gemeente met honderden mensen gesproken. De resultaten van de gesprekken en de antwoorden op de 9 vragen van de Omgevingsvisie zijn nu voor iedereen beschikbaar op www.omgevingsvisieschagen.nl. Wie een indruk wil krijgen van wat mensen in gemeente Schagen belangrijk vinden, kan het daar lezen.

 

Veel waardevolle informatie

De Week van de Omgevingsvisie leverde veel waardevolle informatie op. Ook over wat mensen van grote waarde vinden in de gemeente. Veel mensen noemden rust, ruimte en het groene karakter. De grote diversiteit aan landschapstypen en dorpen werd eveneens veel genoemd. Daarnaast zijn de dorpse stedelijkheid en gezelligheid van de stad Schagen, de saamhorigheid en het actieve verenigingsleven voor veel mensen waardevol. Naast de vraag over waarden, waren er ook vragen over onderwerpen zoals wonen, opwekking van duurzame energie en veranderingen in het buitengebied. De gemeente is blij met alle informatie die over deze onderwerpen is verzameld. Dit helpt om een goede Omgevingsvisie te maken.

 

Werksessies

Op 11 en 16 maart 2020 organiseert de gemeente werksessies in het Regiuscollege aan de Emmalaan 2 in Schagen. Deze sessies zijn het vervolg op de Week van de Omgevingsvisie. In de werksessies laat de gemeente zien wat in de Week van de Omgevingsvisie is ingebracht. We praten met u over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, opwekking van duurzame energie en veranderingen bij agrarische bedrijven. We kijken met u hoe we bij ontwikkelingen rekening kunnen houden met de waarden die we in de Week van de Omgevingsvisie hebben opgehaald. Inwoners zijn van harte welkom bij deze bepalende bijeenkomsten. Wilt u meedoen aan een werksessie? Dan kunt u bij  www.omgevingsvisieschagen.nl  uzelf opgeven voor een werksessie. Of neem contact op met ons via 0224-210400.

 

De totale Omgevingsvisie zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 klaar zijn. De gemeenteraad stelt de visie dan vast.

 

Kijk op www.omgevingsvisieschagen.nl voor meer informatie en het proces.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info