Wethouder Ben Blonk houdt spreekuur

Wethouder Ben Blonk houdt voortaan elke vierde donderdag van de maand spreekuur in het gemeentehuis, in de kamer van de wethouder. Het eerste spreekuur is op 25 februari van 16.00-17.00 uur.

Wethouder Blonk (PvdA) heeft Samenlevingszaken in zijn portefeuille. Hij is dus verantwoordelijk voor sociale zaken, Wmo en kanteling, zorg en welzijn, maar ook voor onderwijs, jeugdzaken, seniorenzaken, arbeidszaken, kunst en cultuur, anti-discriminatie, sport enzovoort. Over al deze gebieden kan tijdens het spreekuur met de wethouder worden gesproken. De wethouder schept hiermee ruimte voor persoonlijk contact met hem als bestuurder.

De wethouder wordt ondersteund door zijn medewerkers. Zij bereiden hem voor op de vragen die komen. Daarom moet u zich voor het spreekuur aanmelden, uiterlijk 1 dag van te voren. Dit aanmelden kan via: bestuurssecretariaat@schagen.nl. Vermeld in uw mail uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt bespreken. Zo mogelijk met een korte toelichting, zodat wij ons kunnen voorbereiden. Als u antwoord wilt krijgen op een ander emailadres moet u dit emailadres ook vermelden.
Wethouder Ben Blonk beantwoordt zoveel mogelijk vragen van de bezoekers van zijn spreekuur. De vragen moeten van algemene aard zijn, zoals vragen over de zorg en over veranderingen hierin. Ook kunt u spontane ideeën bij de wethouder kwijt. Het spreekuur is met nadruk niet bedoeld voor individuele klachten, zaken die in procedure zijn, aanvragen die in behandeling zijn of medische zorgvragen die de verantwoordelijkheid zijn van de zorgverzekeraar.
In het onderstaande overzicht staat wanneer de wethouder spreekuur houdt. Het spreekuur is elke vierde donderdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur.
25 februari
24 maart
28 april
26 mei
23 juni
Het volledig overzicht van de data is ook te vinden op www.schagen.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info