Wethouder Groot en E-fiber ondertekenen contract

Heel Schagen voorzien van een glasvezelnetwerk, zodat iedereen snel internet heeft met vele mogelijkheden. Wethouder André Groot en E-fiber zijn hiervoor een overeenkomst aangegaan. De overeenkomst is vrijdag 23 oktober getekend in het gemeentehuis in Schagen. Als 40% van de inwoners wil meedoen, zal het netwerk er ook echt komen.

Een volledig dekkend glasvezelnetwerk in Schagen is mogelijk als veel inwoners en bedrijven meedoen. Vooral in de buitengebieden willen mensen ook graag een snel en volledig internet. Als het lukt om een deelnamepercentage van 40% over alle inwoners en bedrijven (adressen) te realiseren, zal het glasvezelnetwerk er komen. In heel de gemeente Schagen dus de stad, de dorpen én het buitengebied.

Wethouder André Groot: “In de overeenkomst met E-fiber zijn afspraken gemaakt over onder meer de aanleg in welk buitengebied wordt gestart en waar bijv. de verbindingskasten komen. Ook is afgesproken dat E-fiber, in samenwerking met de gemeente Schagen, een informatiecampagne gaat houden om de inwoners goed te informeren over de vele voordelen van glasvezel wat van belang is om het project te doen slagen. Hoe meer aanmeldingen er komen, hoe groter de kans dat het moderne telecommunicatienetwerk er ook echt komt”. Er zal worden geïnvesteerd in het voorbereidend onderzoek en de campagne om glasvezel mogelijk te maken. ”Als het project doorgaat, verdient deze investering zichzelf terug,” zegt wethouder André Groot.

Voordelen
Wethouder Groot wil dat de aanleg begint in het buitengebied en daarna de woonkernen zodat heel Schagen gebruik kan maken van het netwerk. De voordelen van het netwerk zijn: snelle dataverbindingen (sneller dan met huidige telefoonlijnen of coaxkabel), nuttig voor ontwikkelingen zoals Domotica ( huisautomatisering, oftewel integratie van techniek en bediening in de woning en dienstverlening van buitenaf naar de woning) en zorg op afstand. Naar verwachting zullen de abonneekosten bij het nieuwe netwerk niet hoger zijn dan huidige kosten.

Belangstellenden kunnen zich binnenkort aanmelden bij via de website schagenNet.com. Deze website zal ook met link vanaf www.schagen.nl te bereiken zijn. Ook komen er bijeenkomsten aan, waarin E-fiber informatie geeft aan de inwoners over de voordelen van glasvezel. Een eerste bijeenkomst is op 28 oktober a.s. voor de “ambassadeurs” waar het proces wordt toegelicht en daarna volgen informatieavonden voor inwoners en bedrijven. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Ondertekenen contract gemeente

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info