Wethouder hijst vlag: geen geweld tegen vrouwen

Met diverse acties richt wethouder Sigge van der Veek zich tegen geweld tegen vrouwen. Met het hijsen van de vlag, oranje verlichten van het gemeentehuis, en een campagnefilmpje.

Internationale campagne
Van 25 november tot en met 10 december 2020 is het ‘Orange the World’, de internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Dit zijn de ’16 Days of Action against Violence’. Over de hele wereld worden gebouwen oranje verlicht. De kleur staat voor de zonsopgang: de dagenraad in een toekomst zonder geweld. Ook het gemeentehuis in Schagen is oranje verlicht. Daarnaast heeft wethouder Sigge van der Veek een speciale vlag gehesen. De gemeente doet hiermee een oproep aan alle inwoners om geweld tegen te gaan. “We vragen hiermee aandacht tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, want iedereen verdient het om te leven in een veilige omgeving”, zegt Van der Veek.

Er vinden wereldwijd acties plaats. Die zijn volgens de UN Women, onderdeel van de Verenigde Naties, hard nodig. Ook in Nederland krijgt volgens hun schatting 45% van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. In alle lagen van de bevolking komt geweld voor. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Denk aan schoppen, slaan, schreeuwen, vernederen, seksueel geweld of financieel misbruik. Alleen al in Noord-Holland Noord waren er het afgelopen jaar meer dan 4.500 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van der Veek: “Het is hard nodig dat deze problemen aangepakt worden. Ieders hulp is hierbij nodig.”

Wat kan jij doen?
De 18 wethouders van de Noord-Holland Noord gemeenten dragen in een campagnefilmpje gezamenlijk een boodschap uit. Ze roepen inwoners op om in actie te komen als je zorgen hebt over iemand in de eigen omgeving. Wethouder Van der Veek: “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Maakt je je zorgen om een familielid, vriendin, buurvrouw, collega of klasgenoot? Bel dan voor hulp en advies naar 0800-2000 of chat met Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl.
Meedoen kan ook door op sociale media iets te posten hierover, bijvoorbeeld foto’s in oranje kleding. Dit kan onder de hashtag #OrangeTheWorldNL

 

Het filmpje staat op YouTube:

 

FOTO: Pierre Mettes

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info