“Wij Blijven Optimistisch”

Er is afgelopen jaren veel veranderd binnen onze vereniging, door verloop van bestuursleden en corona, hebben wij toch moeite om weer te starten met onze activiteiten.

 

Wij hebben samen met SSDA en Stichting Link een bespreking gehad om onder begeleiding en met ondersteuning de WBO weer nieuw leven in te blazen. Hierbij is ons doel om meer activiteiten te gaan organiseren voor alle doelgroepen. Dit geldt ook voor de doelgroep van 13 tot 17 jaar. Deze doelgroep viel de afgelopen jaren buiten de boot, maar daar willen wij graag verandering in brengen. Vanuit verschillende kanten hebben wij dit ook vernomen vanuit het dorp. 

 

Link is een organisatie die maatschappelijk werk doet voor jongeren. Zij hebben de kennis en ervaringen van de nieuwste trends en ontwikkelingen, ook ondersteunen ze verenigingen met het heropstarten na corona.

 

We werken achter de schermen hard aan alle plannen voor de ‘wederopbouw’ die de komende tijd voor ons maar ook voor het dorp meer zichtbaar moeten worden. Wij willen in onze nieuwe opbouw de scholen, ouders en/of verzorgers er meer bij betrekken, denk hierbij aan het helpen met de activiteiten voor de basisschoolkinderen.

 

Binnen ons eigen bestuur hebben we ook wat aanpassingen gedaan. Ons bestuur is opgedeeld tot bestuur en vrijwilligers. We hebben hiervoor gekozen zodat we met een kleinere groep sneller beslissingen kunnen nemen. Daarnaast zijn we bezig om naast een hoofdbestuur en jeugdbestuur te installeren, dit om de continuïteit van de WBO te waarborgen.

 

Heb je ideeën voor feesten/activiteiten en/of wil je graag deel uitmaken van ons bestuur, schroom dan niet om ons via de mail of Facebook Messenger te benaderen. 

 

Namens het bestuur van Jongerenvereniging WBO De BayesHeb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info