Wmo-voorzieningen voor het voeren van een huishouden worden gecontinueerd

De gemeenten Den Helder, Texel en Schagen hebben in het sociaal domein gezamenlijk de producten aanbesteed die onder meer nodig zijn voor het voeren van een huishouden. Dit betreft Wmo-voorzieningen. De oude benamingen hulp bij het huishouden 1 (HH1) en hulp bij het huishouden 2 (HH2) laten we achter ons: we spreken nu van ‘schoonmaakondersteuning en signalering en ‘praktische thuisondersteuning’.

Bij schoonmaakondersteuning en signalering gaat het om een schoon huis, waarbij tevens door de hulp kan worden opgemerkt of de situatie van de inwoners, die gebruik maken van de Wmo-voorziening, stabiel is. Bij praktische thuisondersteuning gaat het om hulp bij het organiseren van het voeren van het huishouden: het ondersteunen bij het regelen van zaken die benodigd zijn bij het voeren van een huishouden.

Wat verandert er voor gebruikers die in aanmerking komen voor deze regeling?
De inwoners behouden hun zelfde hulp. De inwoners die hulp bij het huishouden 1 ontvangen worden één op één overgezet naar schoonmaakondersteuning en signalering. Daar merkt de inwoner niets van. Alleen in Schagen is een kleine groep inwoners met wie het wijkteam in gesprek zal gaan, omdat de zorgaanbieder die nu de hulp levert niet heeft ingeschreven voor de schoonmaakondersteuning die nu bij deze inwoners wordt ingezet.
De inwoners die nu hulp bij het huishouden 2 hebben, behouden ook hun zelfde hulp. Zij zullen in 2017 of 2018 door het wijkteam worden bezocht om te kijken of er veranderingen zijn en de inzet wordt hier zo nodig op aangepast.
De eigen bijdrage die de inwoner voor de hulp betaalt, zal niet hoger worden als gevolg van de nieuwe aanbesteding.

En de zorgaanbieder?
De zorgaanbieders hebben door middel van offertes een eerlijke en marktconforme kostprijs afgesproken met de gemeenten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info