De parochiekerk in ’t Zand
De parochiekerk Onze Lieve Vrouw Visitatie is gebouwd in 1863 en is met de kerst in dat jaar in gebruik genomen. Tegelijk met de kerk werd er een pastorie gebouwd. Deze is in 1985 afgebroken. De oorspronkelijke pastorie is toen vervangen door een parochiezaal en een burgerhuis voor pastores en anderen. Ook de begraafplaats bestaat al sinds 1863, maar er zijn wel diverse uitbreidingen geweest.
De kerk is een opvallend gebouw in de omtrek door de 26 meter hoge toren. Zeker ’s avonds valt de toren en de voorgevel op door de schijnwerpers die er op gericht staan.
De kerk is ontworpen door de Leidse architect Th. Molkenboer en is gebouwd door aannemer P. Brugman uit Nieuwe Niedorp. L.C. Spoorman was de bouwpastoor.

Er wordt sinds Kerstmis 1863 gekerkt in de parochiekerk en dat wordt nog steeds gedaan. Sinds die tijd zijn er diverse pastoors en kapelaans geweest, uiteraard met verschillende huishoudsters. Deze woonden allemaal in de pastorie. De parochie draait nu echter al jaren zonder vaste pastoor of pastor. We krijgen al jaren voorgangers toegewezen vanuit het parochiële centrum in Den Helder. Doordat er minder geestelijken beschikbaar zijn, is de inzet van vrijwilligers in de loop der jaren enorm toegenomen. Door gebrek aan geestelijken is de pastorie lang door burgers bewoond geweest. Op dit moment wordt de pastorie bewoond door priesters die in de regio werkzaam zijn.

De parochie ’t Zand
De parochie ’t Zand heet officieel: ”R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe”.
De parochie ’t Zand is een onderdeel van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Dit bisdom is sinds 2009 ingedeeld in drie dekenaten. Deze dekenaten zijn weer onderverdeeld in regio’s en de regio’s worden weer gevormd door een aantal parochies en/of kerken.

In totaal zijn er 164 parochies. De parochie behoort tot het dekenaat Alkmaar met 58 parochies, verdeeld in elf regio’s. ’t Zand behoort tot RK Noordkop samen met Den Helder, Julianadorp en Anna Paulowna.

Sinds 2000 staat de parochiekerk op de Gemeentelijke Monumentenlijst Zijpe. Daarom is de kerk ook meestal open tijdens de landelijke Open Monumentendagen die meestal in september worden gehouden.

De kerk heeft een parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken.

Vieringen
Er worden wekelijks vieringen gehouden. Er is een viering op de eerste en derde zondag van de maand om 09:30 uur. In het tweede en vierde weekend is de viering op zaterdagavond om 19.00 uur. In een eventueel vijfde weekend wordt op zondagmorgen een kerkdienst gehouden.

Er is ook elke week op donderdagmorgen om 09.45 uur een viering in de Zandstee.

De vieringen worden niet altijd door de geestelijken of diakens gedaan. Er worden ook woord- en communiediensten gehouden onder leiding van parochianen (VOP vieringen).

Parochieblad KerkINNZicht
We willen onze parochianen regelmatig informeren over wat zich binnen de parochie afspeelt. Dit kan door het parochieblad KerkINNZicht te lezen. Dit blad komt zes keer per jaar uit en wordt aan huis gebracht.

Het blad heeft een aantal vaste rubrieken, maar ook de contactgegevens zijn hierin vermeld.
Het blad eindig met de “kinderpagina” op de achterkant.

Elke uitgave is te downloaden zijn op de internetsite van de parochie www.kerktzand.nl.

Administratie
De administratie houdt elke 1ste en 3rde woensdag zitting in de parochiezaal. De openingstijden zijn deze dagen van 10:00 tot 11.00 uur. De administratie is in de vakantieperiodes gesloten. Hier kan men terecht voor allerlei zaken en om afspraken te maken voor misintenties, doopvieringen, huwelijksvieringen enz.

De administratie wordt door drie vaste vrijwilligers verzorgd. Eén persoon verzorgt de ledenadministratie.

Het bestuur
Het Trinitasbestuur bestaat uit zeven leden. Pastoor Ivan Garcia Ferman is de voorzitter. In het bestuur zitten afgevaardigden van de parochie OLV Visitatie, o.a. Alie Tol. De parochieraad bestaat uit zeven leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bijna iedereen heeft een eigen taak en zij treden op als contactpersoon van de diverse vrijwilligersgroepen.
Vrijwilligers
Gelukkig heeft de parochie heel veel vrijwilligers. Het is bijna niet mogelijk om deze allemaal te noemen. Toch volgt er hier een opsomming.
  1. Het bestuur en de administratie
  2. Kosters, waarvan één vaste koster en vier hulpkosters
  3. Ritmisch Koor
  4. VOP-groep en Avondwakegroep
  5. Onderhoudsgroep, schoonmaakgroep, zilverpoetsgroep
  6. Bloemengroepen voor de kerkversieringen
  7. Vormselgroep en 1ste Communiegroep
  8. Samen Kerk, Charitas, MOV
  9. Amnestie International
  10. Parochieblad Schalmei
Contact
Wilt u meer weten, heeft u vragen of wilt u contact met iemand van de parochie of een priester, alle contacten lopen via de administratie. U kunt dinsdagmorgen of dinsdagavond naar de parochiezaal gaan om afspraken te maken.

U kunt natuurlijk ook bellen: 0224-591226.

Met spoed een priester nodig? Bel dan Ivan Garcia Ferman: 06-17129642.

Contact kan ook per email: olv.visitatie@kerktzand.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.kerktzand.nl en www.rkkerktzand.nl.

 

Adres:
RK Parochie OLV Visitatie
Keinsmerweg 3
1756AE   ’t Zand