Sint Jozef basisschool

Sint Jozefbasisschool


De St. Jozefbasisschool is een plek waar kinderen tot bloei kunnen komen. Een veilig, positief pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde voor een optimale ontplooiing van de leerlingen. Want als je goed in je vel zit, kun je het beste uit jezelf halen! 

De natuurlijke nieuwsgierigheid is uitgangspunt voor het leren: vanuit de eigen ervaring en beleving komen onze leerlingen tot bloei.

 

In de onderbouw staat spel centraal: jonge kinderen leren vooral door te spelen. In de midden- en bovenbouw verandert dat naar onderzoekend leren, waarbij we de leergierigheid van kinderen inzetten om de omgeving te ontdekken.
De kinderen leren zo verbanden leggen tussen het geleerde op school en de wereld om hen heen. Ze worden uitgedaagd om die kennis en vaardigheden op te doen, die zij nodig hebben in de moderne samenleving. 

Nieuwsgierige leerlingen zijn gemotiveerd, zijn leergierig en zijn betrokken in de klas.

We stimuleren kinderen om kritisch te denken en zich bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheid bij de keuzes die ze maken. Kinderen praten mee in de groepen, maar ook groepsoverstijgend. 

Zo hebben wij een actieve leerlingenraad, waar kinderen meepraten over allerlei schoolse zaken. Daarnaast hebben we betrokken ouders en buurtgenoten die samen met ons de school tot een fijne gemeenschap maken. 

Op school werken samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en de omgeving: Wij leren van en met elkaar! 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Meer informatie over onze school vindt u op onze website en ik nodig u van harte uit voor een kennismaken en rondleiding.