Basisschool Zandhope

Basisschool Zandhope

Basisschool Zandhope is de openbare school in ’t Zand en bieden kinderen uit ’t Zand en omgeving alle kansen op goed en uitdagend onderwijs.
Eigenaarschap, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander en de ander vertrouwen geven zijn naast bewegend en ontdekkend leren de uitgangspunten van onze manier van werken. Een kind moet lekker in zijn vel zitten, zich veilig voelen, succeservaringen op kunnen doen en het gevoel hebben dat hij of zij ‘het’ kan. Dit is de voorwaarde voor het leren.
De Zandhope gaat ervan uit, dat een kind ook kind mag zijn en de ruimte moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, maar ook om te kunnen spelen. Tijdens spel leren kinderen veel. De leermethodes die wij gebruiken sluiten hier prima bij aan en vormen een solide basis voor de verdere toekomst van het kind.

Het onderwijs op Basisschool Zandhope is in beweging en dat is aan alles te merken!
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Onze wens voor onze leerlingen is dat ze in die veranderlijke wereld sturing kunnen geven aan hun eigen leven én bijdragen aan het grotere geheel. Dat kan alleen als ze nu al leren om letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. Bewegen is bovendien gezond en samen bewegen zorgt voor verbondenheid. En niet te vergeten… voor plezier! De leerkrachten zijn ook in beweging, zij spelen in de op de veranderingen en werken voortdurend aan hun eigen ontwikkeling.

Ook ouders worden zoveel mogelijk bij onze school betrokken. Een goede relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. We leren met en van elkaar!

Wilt u meer weten over onze school, onze schoolgids staat op onze website.
Wilt u nader kennis maken, een afspraak maken kan altijd!

Willem ’t Hartplein 9 – 1756 TZ ’t Zand – 0224 59 17 55 – info@zandhope.nlwww.zandhope.nl