Informatie

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van het gebouw?

Wij houden u op de hoogte via:


Waar kan ik terecht met vragen of voor meer informatie?

Neem contact met onze secretaris werkgroep toekomst kerkgebouw ’t Zand: