Woningbouwprogramma 2019- 2022 gemeente Schagen

Er is een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Daarom wil de gemeente in de komende vier jaar graag minimaal 300 woningen per jaar realiseren. Deze worden verspreid over de hele gemeente gepland. Wethouder Beemsterboer heeft de lijst met projecten ter informatie aan de gemeenteraad verzonden. De lijst bevat ruim 400 woningen per jaar, omdat de gemeente de ervaring heeft dat om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld rechtsgang, een deel van de projecten uit zal stellen.

De lijst is opgesteld om duidelijkheid te bieden over de realiseerbaarheid van de doelstelling om 300 woningen per jaar te realiseren. Deels gaat het om projecten die nog moeten worden opgestart. Gesprekken met omwonenden en geïnteresseerden worden dan in een later stadium opgestart. Ook besluitvorming vindt per project plaats.

De doelstelling van de bouw van 300 woningen per jaar is opgenomen in het coalitieprogramma. Realisatie hiervan is ook de uitdrukkelijke wens van wethouder Jelle Beemsterboer. “Lange wachtlijsten, hoge aankoopprijzen en jongeren die niet in de eigen kern kunnen blijven wonen. Woningnood heeft vergaande sociale gevolgen en kan effect hebben op de leefbaarheid in dorpen. Het enige werkende middel tegen een woningtekort is meer bouwen. Het duurt in Nederland enkele jaren voor een nieuwe bouwlocatie van plan tot het omdraaien van de sleutel komt. We voeren al sinds 2015 het woningbouwprogramma op, nu begint dat vruchten af te werpen en komen we echt in de versnelling die we nodig hebben.”

Het woningbouwprogramma is door burgemeester en wethouders besproken. De gemeenteraad is via een raadsmemo geïnformeerd over het woningbouwprogramma. Besluitvorming hierover vindt per project plaats. Uiteraard zullen de inwoners van de gemeente Schagen over de voortgang van elk woningbouwproject apart worden geïnformeerd.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info