Woonzorggroep Samen start met vaccineren bewoners

Woonzorggroep Samen is deze week gestart met het vaccineren van haar bewoners in de langdurige zorg. Een grote mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus. De eerste groep bewoners ontvangt vandaag of morgen de eerste prik. Hierbij gaat het specifiek om de bewoners die vallen onder een arts van Woonzorggroep Samen en cliënten die tijdelijk verblijven in verband revalidatie en herstel.

Na de eerste groep medewerkers, werkzaam in de verpleeghuiszorg, zijn we erg blij dat onze kwetsbare bewoners nu aan de beurt zijn”, zegt Hans Groenendijk, voorzitter Raad van Bestuur van Samen. “Het is een eerste stap naar het nieuwe normaal.

De impact van het coronavirus is voor iedereen de afgelopen maanden enorm geweest. We hebben dan ook enorm uitgekeken naar het vaccin. De bereidheid bij bewoners om zich te laten vaccineren laat dit duidelijk zien. Deze ligt hoog en komt op zo’n 90 procent uit.”

Vaccineren
Het vaccineren vindt plaats in de eigen locaties van Samen en wordt gedaan door eigen medewerkers. “De voor het vaccineren aangewezen verpleegkundigen en verzorgenden IG hebben hiervoor specifiek een training gevolgd”, aldus Hans. “Bij het vaccineren is daarnaast ook een arts aanwezig. Nadat een vaccinatie gezet is, blijft er uit voorzorg 15 minuten een medewerker aanwezig om de reactie op het vaccin te monitoren. Dit is conform de richtlijn vanuit het RIVM.”

Vaccineren enkel met toestemming
Voor alle bewoners is toestemming gevraagd aan de cliënt zelf of aan de wettelijk vertegenwoordiger. Op het moment dat er akkoord is, zal de arts altijd nog de medische afweging maken om wel of niet te vaccineren. Hierbij let de arts op de contra-indicaties en de gezondheid van de bewoner.

Op de foto:
Bewoner Dhr. Broekhuizen ( tevens lid lokale cliëntenraad) krijgt zijn eerste vaccinatie in De Bron te Schagen.