Zakenclub ’t Zand richt Stichting Ontwikkeling Kolksluis op

Nadat de voltallige ledenvergadering groen licht had gegeven heeft de Zakenclub ’t Zand afgelopen week bij het Zijper Notariskantoor de akte tot oprichting van de Stichting Ontwikkeling Kolksluis getekend. Na een uitgebreide inventarisatie heeft men besloten om met behulp van deze Stichting de uitbreiding van het industrieterrein zelf ter hand te nemen.

Het is de bedoeling dat deze stichting de grond verwerft, bouwrijp maakt en vervolgens aan geïnteresseerde ondernemers verkoopt. Inmiddels hebben meerdere leden van de club aangegeven zicht op de uitbreiding te willen vestigen. Omdat met provincie en gemeente is afgesproken dat ook de invulling van het bestaande terrein op peil zou worden gehouden gaat de stichting ook dit ter hand nemen. In gesprekken met verschillende ondernemers willen men kijken hoe niet alleen het nieuwe, maar ook het bestaande terrein zo optimaal mogelijk kunnen worden ingevuld.
Namens de Zakenclub hebben Annie van der Voort, Cock Tuin, Adriaan Jongejan en Boy Sneekes zitting genomen in het bestuur van de Stichting. Mocht U hier meer over willen weten kunt U contact opnemen met Cock Tuin (tel. 06-54694737).

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info