Zandtemer bedrijf Tuin Zijpe gaat gemeentehuis verbouwen

De gemeentewerf aan de Zijperweg wordt binnenkort flink verbouwd. Dit is nodig omdat het gebouw met het opslagterrein en bijbehorende kantoren niet meer voldoet aan de ARBO- en veiligheidseisen. De gemeenteraad van Schagen heeft voor de nodige veranderingen een totaal budget van € 556.000,- ter beschikking gesteld.

De ongewenste situatie is ontstaan na de gemeentelijke fusie in 2013, waarbij drie werven samengevoegd zijn tot één. Er werken nu 45 personeelsleden op en vanaf deze werf aan de Zijperweg. Omdat de werf nu zwaarder wordt belast, werkt het personeel niet in goede arbeidsomstandigheden. Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) bleek dat bijvoorbeeld de kleedruimte en de wasruimte te klein zijn voor zoveel gebruikers en de ventilatie niet voldoet. Er komen dus betere kleedruimten en sanitaire voorzieningen. Omdat ook veel materieel nu noodgedwongen buiten staat, komt er een overkapping aan de oostkant van de huidige gebouwen. Alle noodzakelijke maatregelen worden na de zomer uitgevoerd.

De inwoners, omwonenden en bezoekers van de werf zullen geen overlast ondervinden van de verbouwing. Het personeel wel, voor hen zijn tijdelijke maatregelen genomen. Volgens de planning is de hele verbouwing voltooid voor het nieuwe jaar.

De bouwkundige werkzaamheden zijn aangenomen door het bouwbedrijf Tuin Zijpe B.V., die het werk momenteel aan het voorbereiden is.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info